Rezerwat Łężczok w fotografiach Sebastiana Krupy

Sebastian Krupa kilka lat spędził na fotografowaniu rezerwatu Łężczok, niedaleko Raciborza. Efektem tej pracy jest wystawa prezentowana w Muzeum w Raciborzu. Wernisaż odbędzie się 3 marca o godz. 17.00.
image

Łężczok to największy rezerwat Województwa Śląskiego. Przez przyrodników jest często zwany „perłą śląskiej przyrody” lub też „śląskim Serengeti”. Jest rezerwatem  leśno-stawowym, obejmującym kompleks ośmiu stawów, las grądowy, łąki, starorzecza i długi fragment rzeczki Łęgoń.  

 

Pod względem przyrodniczym, krajobrazowym, ale też i naukowym jest wyjątkowym miejscem, nie tylko w skali województwa. W rezerwacie stwierdzono obecność około 200 gatunków ptaków, z czego 118 zakładało tu gniazda. Do niedawna rezerwat był wymieniany nawet w brytyjskich wydawnictwach, jako ważna ostoja ptaków w Polsce (Important Birds Areas in Europe – pod numerem IBAE Poland 058). 

 

Warto również wiedzieć, iż przyroda tego miejsca nie jest do końca poznana. W rezerwacie wciąż odbywają się różne badania i obserwacje. W czasie gdy oglądacie Państwo tę wystawę, trwają badania populacji owadów zamieszkujących lasy rezerwatu. Dzięki temu zwiększy się nasza wiedza o gatunkach w nim zamieszkujących, może nawet doczekamy się jakiegoś spektakularnego odkrycia jakiejś rzadkości.

 

Na wystawie zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt zdjęć mających na celu zobrazować jeden rok z życia rezerwatu. Fotografie zostały ułożone porami roku,  zaczynając i kończąc na zimie. Wszystkie fotografie przedstawiające pejzaże, grzyby, rośliny i zwierzęta, zostały wykonane na obszarze rezerwatu lub też przy jego granicy. Ani zwierzęta, ani rośliny nie przestrzegają bowiem granic administracyjnych i same wyznaczają swoje rewiry, które często wykraczają poza granice rezerwatu.

 

Fotografie zostały wykonane  zgodnie z zasadami etycznymi Związku Polskich Fotografów Przyrody.

 Sebastian Krupa

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz