„Zabytki po konserwacji”

Muzeum w Raciborzu zaprasza do zwiedzania nowej wystawy czasowej, prezentującej obiekty, które zostały poddane zabiegom konserwatorskim w latach 2016-2020.
image

Ekspozycja składa się z różnorodnych eksponatów – dzieł sztuki (malarstwo i rzeźba), przedmiotów rzemiosła artystycznego, zabytków archeologicznych (głównie ceramiki pradziejowej, średniowiecznej i nowożytnej), muzealiów historycznych – starodruków, dokumentów oraz zabytków etnograficznych – elementów raciborskich strojów ludowych, dzieł sztuki ludowej, dawnych narzędzi rolniczych, a także urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.


Muzeum w Raciborzu mimo braku własnej pracowni konserwatorskiej, od roku 2000 prowadzi stałą, sukcesywną konserwację najcenniejszych i najbardziej zagrożonych zabytków muzealnych. Ta działalność została doceniona przez jury Konkursu Marszałka Województwa Śląskiego na Najważniejsze Wydarzenie Roku – Muzeum w Raciborzu wielokrotnie otrzymało nagrody i wyróżnienia w tym konkursie w zakresie „dokonań z dziedziny konserwacji”.

 

 

powiązane miejsca kultury:

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz