Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum w Rybniku

Muzeum w Rybniku również w tym roku włącza się aktywnie w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa.
image

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

 

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

 

program:

 

  • 11.00 – 15.00 zwiedzanie rybnickich zabytków, w tym obiektów na co dzień niedostępnych dla zwiedzających (magazyny Działu Historii Rzemiosła znajdujące się w Domu Rzemiosła, obiekty sakralne, militarne i zabytki techniki)

 

  • spacer śladami rybnickich patriotów zasłużonych w walce o wolność i niepodległość Polski

 

  • dodatkowo w ramach EDD zaprezentowany zostanie film „Jerzy Malcher – między Londynem a Rybnikiem”

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz