12. Festiwal Piosenki Europejskiej

image
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach zaprasza wszystkich śpiewających do udziału w 12. Festiwalu Piosenki Europejskiej. Festiwal adresowany jest do solistów w wieku 14–25 lat, wykonujących muzykę w jednym z niżej podanych języków krajów Unii Europejskiej: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański.

Każdy z solistów może wykonać dwa utwory w jednym lub dwu podanych językach.

 

Utwory wykonuje się na żywo z akompaniamentem wcześniej nagranym lub z towarzyszeniem zespołu lub akompaniatora. Preferowany będzie żywy akompaniament. Łączny czas wykonywania utworów i autoprezentacji nie może przekroczyć 8 min.

 

Jury oceniać będzie: walory językowe wykonywanych utworów, walory muzyczne, ogólny wyraz artystyczny, żywy akompaniament. W dniach 12-13 marca 2014 r. odbędą się przesłuchania konkursowe, a w dniu 19 marca - koncert laureatów, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

 

Opłata eliminacyjna wynosi 20 zł do uiszczenia w kasie DK Chwałowice w dniu przesłuchań.

 

Laureaci Festiwalu otrzymają nagrody w postaci kursów językowych, tabletów, wydawnictw książkowych, multimedialnych i itp.

 

Karty zgłoszeń należy nadsyłać pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem - w terminie do 28.02.2014 roku na adres: Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach, 44-206 Rybnik ul. 1 Maja 91B, tel/fax: (32) 42 16 222 wew. 40, tel.: (32) 433 18 52, biuro@dkchwalowice.pl.

 

Wszyscy wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o kolejności i terminie przesłuchań. Kolejność przesłuchań dostępna będzie także na stronie internetowej www.dkchwalowice.pl. Laureaci zobowiązani są do występu na koncercie finałowym.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie Festiwalu – przesłany w załączniku.

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.dkchwalowice.pl, lub drogą e-mailową biuro@dkchwalowice.pl, lub tel. 32-42-16-222 , 32-433-18-52.