Fundacja Elektrowni Rybnik

Zakres działalności Fundacji Elektrowni Rybnik jest szeroki i wielopłaszczyznowy. Obejmuje zarówno ochronę i promocję zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, jak i działania oświatowe, edukacyjne, kulturalne i sportowe.

 

Główny nacisk kładziony jest na edukację, oświatę oraz kulturę. Poprzez rozwój zainteresowań, pasji oraz często ukrytych zdolności, staramy się kształtować i wychowywać dzieci i młodzież. Z jednej strony pozwala to zminimalizować patologie, dla których podatny grunt stanowią dzieci blokowisk. Zbyt wiele wolnego, niezagospodarowanego czasu, brak opieki, często prowadzą do szukania rozrywki we wszelkiego rodzaju używkach, co nierzadko znajduje swój finał w wejściu na drogę przestępczą.Dlatego też, prowadzimy szereg zróżnicowanych zajęć, warsztatów, grup artystycznych i naukowych, dla dzieci i młodzieży.

 

Inny aspekt tej działalności polega na rozbudzaniu talentów, umiejętności, odpowiednim ich ukierunkowaniu, tak by ułatwić naszym podopiecznym start w dorosłe, samodzielne życie. Niezwykle istotnym czynnikiem dla pełnego rozwoju osobowości jest wrażliwość na kulturę, sztukę a także aktywność fizyczna. Z tej przyczyny organizujemy wiele przedsięwzięć o charakterze sportowo-artystycznym. Tak też konstruujemy ofertę, by osoby o różnorakich zainteresowaniach, w każdym przedziale wiekowym mogły wybrać coś dla siebie.


Innymi, nie mniej istotnymi sferami, w których Fundacja Elektrowni Rybnik realizuje swoją misję jest stała pomoc osobom, które w różny sposób nie domagają zdrowotnie czy sprawnościowo. Realizacja tych założeń ma swoje przełożenie na konkretne działania dla osób niepełnosprawnych biorących udział w specjalistycznych zajęciach rehabilitacyjnych. Zawsze chętnie udostępniane są pływalnie i inne obiekty osobom, którym korzystanie z nich przynosi ulgę w cierpieniu i daje wiele satysfakcji. Cały kompleks rehabilitacyjno-rekreacyjny został przystosowany odpowiednio do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Dzięki temu bez żadnych ograniczeń mogę w pełni korzystać z zabiegów, konsultacji i terapii.

 


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook