Historia na turystycznym szlaku

Muzeum w Rybniku oraz Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. „Historia na turystycznym szlaku”.
image

Obrady zaplanowano:

 

14 marca w Muzeum w Rybniku, Rynek 18
15 marca w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego wKatowicach, Bankowa 11

 

Program:


14 marca

Rybnik, Muzeum w Rybniku, ul. Rynek 18
9.00 Powitanie, rozpoczęcie konferencji – dr Bogdan Kloch, dyrektor Muzeum w Rybniku, prof. dr hab. Jerzy Sperka, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego,

9.10 dr Bogdan Kloch (Muzeum w Rybniku), Wykład wprowadzający
9.30 dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski), Problemy turystyki historycznej na pograniczach i pozytywna energia Czerniowiec
9.50 s. dr inż. arch. Anna Tejszerska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Turystyka kulturowa a ocalanie pamięci o historycznym kształcie architektonicznego krajobrazu
10.10 Dominika Oleś (Politechnika Wrocławska), Architektura poprzemysłowa jako nośnik historii, tło kulturowe i produkt turystyczny
10.30 dr hab. Zbigniew Hojka (Uniwersytet Śląski), Kopalnie jako atrakcje turystyki polskiej

10.50 Dyskusja i przerwa

11.15 Adrian Rams (Muzeum Miasta Jaworzna), Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956 jako miejsce pamięci. Projekt ekspozycji muzealnej i ścieżki edukacyjnej na terenie byłego obozu
11.35 dr Zbigniew Bereszyński (Instytut Śląski w Opolu), Turystyczne walory zabytków budownictwa obronnego na Górnym Śląsku
11.55 Mariusz Solarz (Fort „Skotniki” nr 52 i ½ N na szlaku Twierdzy Kraków. Działalność Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
12.15 Maciej Miezian (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Oddział Dzieje Nowej Huty), Nowa Huta – fragment Śląska na terenie Malopolski
12.35 dr Ariel Ciechański (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie), Judyta Kurowska-Ciechańska, Parowozownia Skierniewice jako element inspiracji turystów historią kolei
12.55 Katarzyna Szczerbińska-Tercjak (Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku), Pociągi turystyczne na Dolnym Śląsku

13.15 Dyskusja i przerwa

13.45 Łukasz Wojtecki (Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim), Muzeum idzie na spacer, Muzeum idzie do lasu
14.05 dr hab. Tomisław Giergiel (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Muzeum Okręgowe w Sandomierzu), Sandomierz. Wielka historia na turystycznym szlaku
14.25 dr Andrzej Synowiec (Uniwersytet Jagielloński), Lucjan Kaznowski jako przewodnik po hodowli i uprawie roślin przemysłowych i pastewnych w Puławach
14.45 Maja Murawska (Uniwersytet Gdański), Cmentarz jako „produkt” turystyczny na przykładzie cmentarzy mennonickich na Żuławach
15.05 Iwona Fischer (Archiwum Narodowe w Krakowie), Szlakiem postaci historycznej – alternatywna trasa turystyczna w mieście z nadmiarem zabytków (na przykładzie Krakowa, licznych w tym mieście szlaków znanych osób, a w szczególności szlaku śladami Ignacego Jana Paderewskiego)
15.25 dr Ksawery Jasiak (Instytut Pamięci Narodowej Opole), Szlakiem partyzanckim na pograniczu śląsko-wielkopolskim jako przykład turystyki historycznej

15.45 Dyskusja i zakończenie obrad

 

15 marca

Katowice, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11

9.00 Rozpoczęcie konferencji

9.10 Damian Domżalski (Uniwersytet Śląski), Jura Krakowsko-Częstochowska jako rejon turystyczny dla Zawiercian w latach dwudziestych i trzydziestych XX w.
9.25 dr Krzysztof Wielgus (Politechnika Krakowska), Zamość miasto UNESCO. Pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki
9.40 Agnieszka Pierz (Uniwersytet Gdański), Siedlce – od podmiejskiej wsi do prężnie rozwijającej się dzielnicy miasta Gdańska
9.55 dr Mariusz Kaznowski (Muzeum Regionalne im. A. Fastnachta w Brzozowie), Potencjał osobliwości historycznych w przestrzeniach sakralnych na wybranych przykładach obiektów turystycznych z obszaru archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego
10.10 Paweł Frąckowiak (Uniwersytet Śląski), Turystyka industrialna w konurbacji górnośląskiej

10.25 Dyskusja i przerwa

11.00 dr inż. Krzysztof Wielgus, dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus (Politechnika Krakowska), Szlak historii lotnictwa
11.15 Vladyslav Rozhkov (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Cudami słynąca Matka Boża Latyczowska – Pani Podola, Wołynia i Lublina
11.30 Jadwiga Kolasińska (Uniwersytet Jagielloński), Cudze chwalicie, swego nie znacie. Potencjał turystyczny dziedzictwa kulturowego miast górnośląskich
11.45 Magdalena Bagińska (Uniwersytet Gdański), Bitwa o Twierdzę Wisłoujście” – czyli impreza z wydarzeniami lat 1627–1628 w tle w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska
12.00 Karolina Rybicka (Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski), Wilków – miejscowość w powiecie złotoryjskim

12.15 Dyskusja i przerwa

12.35 Justyna Wrońska (Uniwersytet Śląski), Turystyka a nauka historii? w nowej podstawie programowej szkoły podstawowej?
12.50 Ewelina Imiołczyk (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Uniwersytet Śląski), Grupy rekonstrukcyjne i ich rola w edukacji oraz muzealnictwie
13.05 Michał Pietrzak (Uniwersytet Opolski), Stowarzyszenia i grupy rekonstrukcji i ich rola w promocji historycznej przeszłości
13.20 Andrii Matvieiev (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Turyzm ekstremalny na Ukrainie jako produkt awarii na Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej
13.35 Michał Szymański (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wirtualny przewodnik. Recepcja i promocja dziedzictwa kulturowego w grach komputerowych
13.50 Aleksandra Wróbel (Uniwersytet Śląski), Śląskie obyczaje kulinarne zachowane w daniach serwowanych na co dzień i od święta

14.05 Dyskusja

14.20 Agnieszka Mrozińska (Uniwersytet Łódzki), Historia bogata przeszłością, promocją w przyszłości?
14.35 Ewa Wala (Transilvania University of Brașov), Stare przemienić w nowe. Opracowywanie współczesnych tras turystycznych na podstawie dawnej literatury podróżniczej – na przykładzie Siedmiogrodu
14.55 Malwina Wojtala (Uniwersytet Śląski), Gdy państwo, miasto i sacrum to jedno – spacer po Watykanie

15.05 Dyskusja i podsumowanie konferencji

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz