Konferencja naukowa „Sukcesy i porazki kolei w II Rzezczypospolitej i okresie PRL”

Muzeum w Rybniku, Rybnicki Ośrodek Naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Koło Inicjatyw Studenckich przy Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym zapraszają do udziału w konferencji naukowej poświęconej sukcesom i porażkom polskich kolei w okresie międzywojennym i w latach 1945–1989. Odbędzie się ona 23 października 2014 roku w auli Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. Rudzka 13, Rybnik.  
image

Celem konferencji będzie z jednej strony prezentacja sukcesów i porażek polskich kolei w dwóch, wspomnianych w tytule, okresach; z drugiej próba porównania obu tych okresów – wskazanie cech charakterystycznych administracji i funkcjonowania kolei, próba identyfikacji problemów toczących PKP (łącznie z identyfikacją podobieństw), wskazanie realnego znaczenia kolei dla społeczeństwa, gospodarki czy też spraw wojskowych w obu okresach – co można
uznać za sukces, co za porażkę. Ważne będzie również wskazanie czynników kreujących pojmowanie kolei – pozwalających na kształtowanie publicznego wizerunku ówczesnych kolei. Do decyzji referentów pozostaje dokonanie wyboru
co było sukcesem, a co należy uznać za porażkę.


Wymienione zagadnienia nie wyczerpują możliwych tematów. Konferencja będzie kontynuacją działań podjętych w latach 2011–2012: konferencji „W służbie społeczeństwa. Znaczenie kolei dla dziejów Polski” oraz publikacji „Znaczenie kolei dla dziejów Polski. Studia z historii kolejnictwa”.

 

Po konferencji planowana jest publikacja (2015), która będzie próbą przedstawienia wszystkich poruszonych podczas niej problemów i zagadnień.
Zgłoszenia referatów prosimy nadsyłać do 31 sierpnia 2014 roku na adres sekretarza konferencji: dr Dawid Keller, Muzeum w Rybniku, Rynek 18, 44-200 Rybnik, tel. 32 4327466, keller@muzeum.rybnik.pl

powiązane miejsca kultury:

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz