Na granicy rzeczywistości – o krok dalej

Wystawa absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Adama Wiatrowskiego, który zaaranżował przestrzeń w Muzeum, pokrywając ściany i meble czarno-białą fakturą przejętą wprost z komputerowych kodów – tzw. QR (ang. Quick Response znaczy szybka odpowiedź).
image

W Galerii Multimedialnej „Piwnica” wystawiane są prace twórców związanych z katowicką ASP, a także szkołami średnimi i innymi placówkami wykorzystującymi środki multimedialne.

 

Adam Wiatrowski studiował zarówno w Pracowni Działań Multigraficznych prof. Ewy Zawadzkiej, jak i Pracowni Serigrafii prof. Waldemara Węgrzyna. Artysta pomimo młodego wieku ma na swoim koncie udział w wielu projektach artystycznych, wystaw indywidualnych i zbiorowych; jest laureatem m. in. Warsztatów Działań kreatywnych zorganizowanych przez Fundację im. Zofii Kossak oraz Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz