Jan Paweł II - w 20. rocznicę wizyty (wystawa)

W roku 2019 obchodzimy 20. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Sosnowcu i Gliwicach. Jest to doskonała okazja, aby przypomnieć zarówno postać wielkiego Polaka, jego działalność jako papieża, jak i opowiedzieć o ciągle jeszcze młodym kościele i diecezji sosnowieckiej. Muzeum w Sosnowcu zaprasza na wystawę.
image

Fotografie, dary dla diecezji, osobiste pamiątki Ojca Świętego zgromadzone na ekspozycji oraz filmy dokumentalne pozyskane z TVP Katowice pozwolą odwiedzającym poznać lub przypomnieć sobie tamte wydarzenia. Być może niektórzy odnajdą siebie bądź swoich bliskich na zdjęciach i przypomną sobie wzruszające chwile sprzed 20 lat.

Istotnym elementem wystawy jest premierowy film, w którym przedstawiciele ówczesnych władz lokalnych i duchowieństwa oraz zwykli mieszkańcy opowiadają, jak pamiętają tamte dni.

Ekspozycja przywołuje także obraz Sosnowca i Gliwic lat 90. XX w., w nawiązaniu do trudnych czasów transformacji. Do tych wydarzeń nawiązał także Ojciec Święty w homilii wygłoszonej podczas mszy na placu Papieskim w Sosnowcu. Skierował swoje słowa do ludzi pracy, podkreślając, iż w dobie przemian społecznych i ekonomicznych nie można zapomnieć o człowieku i jego godności. Przesłanie Jana Pawła II „Bóg jest miłością” stało się przyczynkiem do obalenia funkcjonującego dotychczas mitu Czerwonego Zagłębia. Witający Gościa biskup Adam Śmigielski powiedział, iż „Sosnowiec jest czerwony, ale z miłości do Boga i do człowieka”, ale przede wszystkim określenie to ma swoje uzasadnienie w silnym w tym miejscu ruchu robotniczym. Także podczas liturgii w Gliwicach, 15 czerwca, kiedy Papież nie mógł być osobiście obecny, skierował do zebranych słowa, w którym przypominał o godności ludzi pracy, a także o odwiecznej tradycji religijnej ziem Górnego Śląska. Apelował do zgromadzonych: „Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na ustach”. Do historii całego pontyfikatu przejdzie spontaniczny dialog Papieża z wiernymi na lotnisku Aeroklubu Gliwickiego w dniu 17 czerwca 1999 roku.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz