Janusz Musiał – U.R.O. aka Uniwersum Ruchomych Obrazów (1895-2015)

Od 20 stycznia w Galerii Extravagance Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki oglądać będzie można wystawę twórczości Janusza Musiała.
image fot. materiały organizatora

Janusz Musiał
URO

 

W zdjęciu coś umieściło się przed małym otworem i pozostało tam już na zawsze. Ale w kinie coś przesunęło się przed tym samym małym otworem: pozowanie zostało uniesione i zaprzeczone przez ciąg kolejnych obrazów; zaczyna się tu inna fenomenologia, a więc i inna sztuka, choć wywodzi się z pierwszej.


Roland Barthes

 

Tematem multimedialnego projektu URO aka Uniwersum Ruchomych Obrazów (1895-2015), znajdującego się na pograniczu edukacji i działań artystycznych jest fenomen sztuki ruchomego obrazu, filmu, kina.

 

Kino oficjalnie za sprawą braci Lumiére narodziło się w 1895 roku i wciąż jest niezwykle ważnym wynalazkiem integrującym w sobie wszelkie doświadczenia kulturowe człowieka. Kształtuje nasz światopogląd i styl życia. Realizuje rozmaite funkcje i cele o charakterze informacyjnym, rozrywkowym, reklamowym, dokumentalnym, edukacyjnym, artystycznym czy duchowym. Jest syntopią nauki i sztuki.

 

Niniejsza wystawa poddaje analizie i bada fenomen znikających obrazów na wielu poziomach. Kolejne części projektu zostały zrealizowane i zilustrowane za pomocą różnych mediów i technologii, fotografii, grafiki, sekwencji ruchomych obrazów (animacja, film), obiektów i instalacji oraz poetyckich tekstów. W twórczy sposób interpretują takie zjawiska jak: zasady powstawania obrazów mechaniczno-optycznych, światło, barwa, iluzja ruchu, ekran, seans, proces produkcji filmu, najważniejsze zawody – sylwetki najważniejszych autorów sztuki filmowej (wynalazców i pionierów, reżyserów, operatorów zdjęć), aktorów, teoretyków, nurty i szkoły filmowe.
Ponadto poddano autorskiemu opracowaniu takie zagadnienia i pojęcia jak: teatr cieni, silver screen, x muza, movie stars, proces recepcji filmu, gatunki filmowe, różne generacje oraz formaty medium filmu, relacje obrazu i tekstu oraz relacje obrazu i dźwięku oraz ścieżki dźwiękowej (...).

 

W projekcie dominującymi strategiami twórczej ekspresji są techniki zawłaszczania foundfootage, kolaż i remix. Twórcze przeróbki odnoszą się do istniejących danych kulturowych, materiałów wizualnych w postaci obrazów statycznych, obrazów dynamicznych oraz materiałów audialnych (fragmentów ścieżek dźwiękowych filmów). Zostały one poddane autorskiej reinterpretacji tworząc unikalną przestrzeń narracji URO.

 

Janusz Musiał, grudzień 2016

 

dr hab. Janusz Piotr Musiał
Fotograf, filmowiec, kulturoznawca, autor posługujący się różnymi mediami (fotografia, krótka forma filmowa, animacja, instalacja, obiekt, słowo, projekty sieciowe) w celu realizacji tematycznych projektów, wystaw, filmów, katalogów i albumów.


Doktor nauk humanistycznych (2009): Uniwersytet Śląski w Katowicach, dyscyplina – kulturoznawstwo, specjalność – fotografia i nowe media. Praca: „Fotografia jako przestrzeń kulturowa. Obraz – Media – Autor”.


Doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk filmowych (2013): Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej. Praca: "Archeologia Nowych Mediów – kultura, pamięć, czas, fotografia".
Od 2005 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 2005-2012 członek Zarządu ZPAF Okręg Śląski, w latach 2008-2012 wiceprezes ds. artystycznych. Od roku 2014 członek ZPAF Okręg Dolnośląski. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (od 2016 roku).


Od 2006 roku nauczyciel akademicki (fotografia, film, multimedia), a od 2015 roku adiunkt na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Autor ponad 150. wystaw i pokazów indywidualnych oraz zbiorowych w zakresie fotografii i sztuki mediów, w tym ponad 30. tematycznych wystaw indywidualnych (w kraju i poza nim, m.in.: Bytom, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Piła, Sosnowiec, Warszawa oraz Algieria, Czechy, Litwa, Słowacja, Niemcy). Kurator ponad 50. wystaw indywidualnych i tematycznych zbiorowych. Autor tekstów i recenzji poświęconych fotografii i nowym mediom (ponad 50) oraz juror w konkursach w zakresie fotografii i sztuki mediów. Twórca filmów eksperymentalnych podejmujących analizę i interpretację stanów granicznych i wzajemnych relacji medium fotografii, animacji i filmu oraz filmów dokumentalnych poświęconych sylwetkom artystów oraz ich twórczości.


W latach 2014 i 2015 współorganizator i członek rady naukowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Fotograficznej i Socjologicznej w Opawie i w Zabrzu (Instytut Twórczej Fotografii, WST Katowice, Miasto Zabrze).


Udział w konferencjach i wykład w roku 2016: Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Obrazy-tabu-edukacja, Katowice 2016; II Ogólnopolski Zjazd Filmoznawców i Medioznawców – Kraków 2016.


Wizyty studyjne i wykłady gościnne w roku 2016: Instytut Twórczej Fotografii – Uniwersytet Śląski w Opawie, Republika Czeska; Wydział Nauk Społecznych – Uniwersytet w Salamance, Hiszpania; Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach – Uniwersytet Śląski, Katowice.


Pomysłodawca i autor takich działań i projektów z zakresu kultury i sztuki, jak: „Leksykon Śląskiej Fotografii” – cykl filmów dokumentalnych (od 2005 roku), „Motywy Śląska w fotografii i filmie” 2006 – interdyscyplinarna konferencja naukowa, „Kopalnia Obrazu” – kolektyw artystyczny (od 2006 roku), „O wystawie fotografii” – cykl filmów dokumentalnych (od 2007 roku), „Kopalnia Mediów” – intermedialne warsztaty (od 2012 roku), „Antologia Artystów Galerii Extravagance” – cykl filmów dokumentalnych (od 2013 roku).


Prowadzi prace badawcze w następujących obszarach:
• Recepcja fotografii w kontekście mediów analogowych, cyfrowych i społecznościowych.
• Recepcja filmu w kontekście mediów analogowych, cyfrowych i społecznościowych.
• Leksykon fotografii – autor i dzieło – film dokumentalny, wystawa, cyfrowa baza danych
• Abstrakcja + wyobraźnia = ?

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz