16 Dni Przeciwko Przemocy – Sosnowiec

Już po raz 23. w około 160 krajach na całym świecie, w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2013 odbywały się i odbywają nadal setki wydarzeń inicjowanych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i osoby prywatne, których celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wywieranie nacisku na wszelkie instytucje i władze odpowiedzialne za podejmowanie działań przeciwko przemocy.
image

Również nasze Stowarzyszenie podjęło się organizacji z tej okazji kilku działań upowszechniających i informujących o działaniach i celach kampanii „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”, zwracając uwagę lokalnej społeczności na problemy przemocy domowej.

Oprócz kampanii informacyjnej prowadzonej w mediach społecznościowych, która rozpoczęła się od 25 listopada 2013 roku i potrwa aż do stycznia 2014 roku, wraz z przebywającymi w naszym Stowarzyszeniu wolontariuszkami europejskimi podjęłyśmy się organizacji szeregu inicjatyw, w tym m.in.: 13 grudnia 2013 odbyły się warsztaty z samoobrony dla kobiet, a 20 grudnia w godz. od 14.00 do 17.00 zorganizujemy performance artystyczny, podczas którego zostanie stworzony pomnik, który stanie na Placu Stulecia w Sosnowcu i będzie upamiętniać ofiary przemocy w naszym mieście. Podczas performance'u na Placu Stulecia wolontariuszki stworzą instalację artystyczną oraz będą rozdawać mieszkańcom fioletowe wstążki – symbol walki z przemocą i symbol kampanii.

Z kolei w styczniu 2014 toku przez kilka dni będzie można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Oferta z zakresu prawa rodzinnego została przygotowana dla mieszkańców miasta, zwłaszcza dla kobiet borykających się z przemocą domową. Zapisy możliwe są w siedzibie Stowarzyszenia pod nr tel. 32-266-16-72.

„16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć″ to międzynarodowa kampania, którą zainicjował w roku 1991 Women's Global Leadership Institute, finansowany przez Center for Women's Global Leadership (CWGL) przy Uniwersytecie Rutgers. Aby symbolicznie podkreślić związek między przemocą wobec kobiet, a naruszaniem praw człowieka, a także położyć nacisk na fakt, że taka przemoc jest pogwałceniem praw człowieka, inicjatorki wybrały dni między 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.


Daria Słonecka

harmonogram wydarzeń:

13 grudnia 2013 – warsztaty z samoobrony

20 grudnia 2013 – performance artystyczny
13 stycznia 2014 – bezpłatne porady prawne

powiązane organizacje pozarządowe:

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz