Ogólnopolski Festiwal KiepuraFest 2014

KiepuraFest z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, tak wśród zespołów, jak i publiczności. Przyciąga nie tylko dzięki sławie i twórczości Jana Kiepury, która w nowych aranżacjach przeżywa drugą młodość, ale również poprzez atrakcyjne nagrody – w ostatniej edycji pula dla zwycięzców wyniosła 10 tysięcy złotych.  
image Dawid Podsiadło z zespołem Reaching For The Sun, 2012

Cele tej inicjatywy to promocja dorobku muzycznego i upowszechnianie postaci Jana Kiepury, propagowanie twórczości własnej oraz prezentacja dokonań artystycznych solistów i zespołów muzycznych oraz przybliżenie młodszemu pokoleniu piękna muzyki poważnej w nowych aranżacjach. Festiwal ma charakter otwarty.

 

Prezentacje konkursowe ocenia profesjonalne jury, które dokonuje weryfikacji zgłoszeń i ocenia uczestników podczas finałów pod kątem wrażenia artystyczno – estetycznego, zastosowania ciekawych i zróżnicowanych gatunków muzycznych, interesującej aranżacji i oryginalnego akompaniamentu.

 

Dotychczasowi laureaci KiepuraFest to m.in. Anna Szmyd, Maciej Klaś, zespół Animators z Sosnowca i wielu innych…, a oceniali ich tacy artyści jak: Ewa Bem, Robert Janson, Anna Mikoś-Kamalska, Katarzyna Cerekwicka, Mietek Szcześniak, Katarzyna Piasecka, Tomek Kałwak, Andrzej Lamper, Dorota Miśkiewicz.

 

W tym roku organizatorzy również przygotowali nagrody pieniężne o łącznej wartości 10 tys. złotych.

 I miejsce: 5000 zł

 II miejsce: 3000 zł

 III miejsce: 2000 zł

 

Skład jury to:

Anita Lipnicka – przewodnicząca

dr Anna Kamalska,

mgr Katarzyna Piasecka,

mgr Tomek Kałwak,

mgr Grzegorz Majzel.

 

Festiwal ma charakter otwarty, mogą w nim wystąpić soliści oraz zespoły działające na terenie Polski i Europy, prezentujące różne gatunki muzyczne. Uczestnicy muszą mieć ukończone minimum 16 lat. Liczba członków zespołu nie może przekroczyć 8 osób. Nadesłanie pocztą lub e-mailem wypełnionej karty zgłoszenia oraz nagranych dwóch utworów demo (płyta CD, plik mp3). Jeden z zaproponowanych utworów musi pochodzić z repertuaru Jana Kiepury i musi być opracowany wg własnej aranżacji.

 

Karta zgłoszeń oraz dyskografia J. Kiepury, dostępna jest na stronie www.kiepurafest.pl. W przypadku solistów dopuszcza się możliwość występu z półpleybeckami. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesłać do siedziby organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury, powołane przez dyrektora Miejskiego Klubu im. J. Kiepury – Energetycznego Centrum Kultury, które dokona weryfikacji zgłoszeń na podstawie nagrań demo i wytypuje maksymalnie 10 uczestników (zespoły lub soliści) do finału oraz 3 zgłoszenia na listę rezerwową. O zakwalifikowaniu do konkursu, kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem do dnia: 19 listopada 2014 r. 

 

Koncert finałowy odbędzie się 22 listopada 2014.

godz.10.00 – eliminacje finałowe 7. Ogólnopolskiego Festiwalu KiepuraFest Sosnowiec 2014
godz.18.00 – koncert z udziałem laureatów 7. Ogólnopolskiego Festiwalu KiepuraFest Sosnowiec 2014 (w programie: utwory Jana Kiepury w nowych aranżacjach: jazzowych, rockowych, metalowych, bluesowych itp. oraz utwory własne uczestników) oraz występ Anity Lipnickiej

 

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz