Promocja książki „Archiwum Powstań Śląskich” w Muzeum Powstań Śląskich

2 maja, w rocznicę wybuchu III powstania śląskiego, zapraszamy na promocję wydanego przez Muzeum Śląskie pierwszego tomu „Archiwum Powstań Śląskich”. Wydarzenie odbędzie się w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach w ramach konferencji „Losy Powstańców Śląskich w latach 1922–1945”.
image

O pracy nad „Archiwum Powstań Śląskich” opowie dr Paweł Parys z Pracowni Historii Powstań Śląskich Muzeum Śląskiego w Katowicach. Spotkanie poprowadzi dr Dawid Keller.

 

Po zakończeniu III powstania śląskiego akta Archiwum Powstań Śląskich trafiły najpierw do Dowództwa Okręgu Generalnego w Poznaniu, a potem, w 1922 roku, do Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, gdzie przez lata trzymane były w tajemnicy. W trakcie okupacji hitlerowskiej akta, przetransportowane do Gdańska, szczęśliwie ocalały i po wojnie stały się podstawą licznych opracowań naukowych. W trakcie badań stwierdzono w nich liczne braki, które wypełnione zostały dopiero w 1997 roku, kiedy to ukazała się książka Janusza Ciska o zbiorach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.

 

Wraz z odkryciem akt powstańczych w Nowym Jorku historycy śląscy zainicjowali akcję „Archiwum Powstań Śląskich powinno wrócić na Śląsk”, w efekcie której Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych podpisała umowę z nowojorskim Instytutem o zakonserwowaniu i zmikrofilmowaniu akt. Początkowo efektem prac podjętych nad archiwum miało być utworzenie personalnej bazy danych. Okazało się jednak, że nie oddaje ona całego bogactwa zawartego w aktach – stąd zrodził się pomysł przetransponowania nowojorskiej części Archiwum Powstań Śląskich na teksty źródłowe według zasad naukowego edytorstwa. W tym celu w 2005 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach powstała Pracownia Historii Powstań Śląskich.

 

Pierwszy tom „Archiwum Powstań Śląskich” zawiera prawie 10 tys. nazwisk. Odtwarza struktury organizacyjne popowstaniowego uchodźstwa (pułki katowicki, bytomski, pszczyński i rybnicki, które po utworzeniu Milicji Górnośląskiej sformowano w oddziały powiatowe). Wyjątek stanowi 2. Pułk Strzelców Rybnickich (dokumentacja z okresu maj–czerwiec 1919). Oprócz nazwisk i imion powstańców materiał zawiera daty i miejsca ich urodzenia, miejsca zamieszkania, często wraz z dokładnymi adresami, imiona żon i dzieci, rodziców, rodzeństwa, informacje na temat służby wojskowej przed i w czasie I wojny światowej, daty wstąpienia do POW.

 

Spotkanie odbędzie się w środę 2 maja w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach w ramach konferencji „Losy Powstańców Śląskich w latach 1922–1945”, która potrwa od godz. 15.00 do 17.00. Wstęp wolny.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz