Cykl koncertowy „Opowieści muzyczne”

W programie: Antonio Vivaldi „Cztery pory roku”.
image

Wystąpią:

Adam Mokrus – skrzypce solo

Kwartet Akademos

Aleksandra Gajecka-Antosiewicz – klawesyn

Łukasz Bebłot – kontrabas

 

Adam Mokrus – skrzypek, kameralista, pedagog i dyrygent. Studia w latach 1997-2002 ukończył z wynikiem celującym w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie skrzypiec Pawła Puczka i Beaty Warykiewicz-Siwy. W macierzystej u czelni kontynuował również studia podyplomowe pod kierunkiem Piotra Pławnera. Swoje umiejętności wiolinistyczne doskonalił na kursach mistrzowskiej interpretacji m.in. pod kierunkiem Konstantego Andrzeja Kulki, Stefana Kamasy i Romana Jabłońskiego podczas Musica Festa Gedaniae w Gdańsku, gdzie otrzymał nagrodę specjalną dla najlepszego uczestnika. Jako solista i kameralista uczestniczył w wielu koncertach i festiwalach w kraju i za granicą (Niemcy, Francja, Belgia, Włochy, Litwa, Ukraina). Jako solista występował z orkiestrami: Filharmonii Śląskiej, Filharmonii Częstochowskiej, Filharmonii Zabrzańskiej, Polską Filharmonią Kameralną Sopot, Tarnowską Orkiestrą Kameralną, Akademicką Orkiestrą Symfoniczną i Kameralną AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Orkiestrą Symfoniczną Szkoły Szafranków w Rybniku. Do najważniejszych doświadczeń artystycznych należą koncerty jako solista wraz z Konstantym Andrzejem Kulką (Częstochowa, Gdańsk, Rybnik). W latach 2003-2009 pełnił funkcję koncertmistrza orkiestry symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej, z którą występował w kraju i za granicą (Niemcy, Belgia, Holandia, Korea Południowa). Obok działalności artystycznej zajmuje się również działalnością pedagogiczną zatrudniony na stanowisku adiunkta w katowickiej Akademii Muzycznej, a także w Zespole Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach i Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, gdzie pełni również funkcję kierownika sekcji instrumentów smyczkowych i gitary. Wielokrotnie prowadził kursy mistrzowskie i warsztaty oraz brał udział w pracach jury ogólnopolskich konkursów skrzypcowych. W 2012 roku decyzją Rady Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej, w dyscyplinie instrumentalistyka, specjalność gra na skrzypcach. Prowadzi także działaln ość dyrygencką - w 2018 roku ukończył studia w macierzystej uczelni na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej Mirosława Jacka Błaszczyka. Jako asystent dyrygenta brał udział w przedstawieniu opery Czarodziejski flet W. A. Mozarta realizowanym przez Instytut Wokalno-Aktorski w Akademii Muzycznej w Katowicach. Podczas koncertu dyplomowego zadyrygował orkiestrą symfoniczną Filharmonii Śląskiej w Katowicach, towarzysząc solistkom - Ewie Biegas (sopran) i Marcie Magdalenie Lelek (skrzypce). 
W uznaniu za działalność artystyczną został uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
Aleksandra Gajecka-Antosiewicz - klawesynistka, pianistka, doktor sztuki muzycznej. Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie klawesynu prof. Ewy Piaseckiej (1999) oraz fortepianu prof. Marka Drewnowskiego (2000), studiów mistrzowskich w zakresie interpretacji muzyki współczesnej na Uniwersytecie "Mozarteum" w Salzburgu pod kierunkiem Elżbiety Chojnackiej (2001-2003) oraz studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (2011-2014). W roku 2015 uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka (temat rozprawy: „Aspekty techniczno-wyrazowe w wybranych utworach klawesynowych współczesnych kompozytorów polskich”, promotor prof. Ewa Piasecka). Stypendystka Dartington International Summer School (Wielka Brytania), „Strings meeting” (Heek, Niemcy), Ringve Museum International Summer Course in Early Music (Trondheim, Norwegia) oraz Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi. Laureatka nagrody Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (2013) oraz V Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego im.J. Hofman na i I. J. Paderewskiego w Nałęczowie (nagroda specjalna - cykl koncertów we Francji). Do ważniejszych wydarzeń w życiu artystycznym ostatnich lat należał udział - na zaproszenie Elżbiety Chojnackiej - w koncercie Hommage à Wanda Landowska w Paryżu (2009) oraz rola solistki w koncercie Nowa przestrzeń dla muzyki na otwarcie odnowionej siedziby Filharmonii Śląskiej w Katowicach (2014). Występowała pod batutą takich dyrygentów, jak Jerzy Maksymiuk, Marek Moś, Jerzy Swoboda, Rober Kabara, Massimiliano Caldi, Krzysztof Urbański i Szymon Bywalec. Od 1993 roku z siostrą - bliźniaczką Hanną Balcerzak tworzy duet fortepianowy i klawesynowy. Od 1999 roku jest nauczycielem gry na fortepianie i klawesynie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Bytomiu, gdzie w 2002 roku założyła pierwszą na Śląsku klasę klawesynu w tego typu szkole. Jest współautorką podstaw programowych dla przedmiotu "Klawesyn" dla szkół muzycznych I i II stopnia w Polsce (prace zlecone przez MKiDN).  Od 2011 prowadzi wykłady z wykonawstwa muzyki współczesnej na klawesynie i instrumentach dawnych w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Klawesynu i Organów). W roku 2018 w Pałacu w Rybnej założyła Centrum Współczesnej Muzyki Klawesynowej
 im. Elżbiety Chojnackiej. Prezentowała twórczość klawesynową w audycjach radiowych, podczas konferencji naukowych, wykładów i warsztatów, w szkołach i akademiach muzycznych w kraju, jak również w ramach letnich kursów mistrzowskich. Jest autorką artykułów na temat współczesnej muzyki klawesynowej.
 
Łukasz Bebłot – kontrabasista, pedagog. Ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach w roku 1998 w klasie prof. Stefana Nowaka. Następnie ukończył studia podyplomowe w roku 2000 w Hochschule der Kunste 
w Berlinie u prof.. Michaela Wolfa. Uczestniczył w wielu mistrzowskich kursach muzycznych m.i n.: Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Z. Brzewskiego w Łańcucie, Akademia Muzyki XX wieku w Paryżu. W latach 1996-99 był solistą- kontrabasistą w Śląskiej Orkiestrze Kameralnej. Od 1999 jest członkiem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
w Katowicach. Jest także kontrabasistą Orkiestry Muzyki Nowej. Zajmuje się także działalnością pedagogiczną – jest nauczycielem klasy kontrabasu w POSM II st. 
im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Gra na instrumencie przygotowanym przez pracownię lutniczą Arkadiusz Gromka.
 
Kwartet Akademos – założony w 1997 roku zespół od początku swojego istnienia prowadził bardzo intensywną działalność koncertową występując w ośrodkach muzycznych Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Finlandii, Niemiec, Litwy, Słowacji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Włoch i USA. Brał udział w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach i konkursa ch mu­zycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia.  Jest laureatem I nagrody na 16. Concorso Internationale di Esecuzione Musicale „Provincia di Caltanisetta Musica da Camera” we Włoszech, III nagrody na Międzynarodowym Konkursie im. Beethovena w Hradec (Czechy), nagrody Radia Katowice za najlepsze wykonanie utworu kompo­zy­tora śląskiego oraz nagrody PWM na Ogólnopolskim Konkursie Kwartetów Smyczkowych w Katowicach. Otrzymał również stypendium twórcze Ministra Kultury. Kwartet Akademos  brał udział w kilkudziesięciu festiwalach muzycznych m.in: w Łańcucie, Warszawie (Warszawska Jesień), Central European Festival w Zilinie, Bachfest w Lipsku, Osterfestival Bayreuth i inne. W maju 2007 roku zespół został zaproszony do Carnegie Hall w Nowym Jorku na elitarny kurs „The ESQ Workshop: Beethoven Quartets”, który był prowadzony przez członków The Emerson String Quartet i wystąpił dwukrotnie w Carnegie Hall w ramach: Emerson String Quartet Y oung Artists Concerts. W repertuarze koncertowym zespołu znajduje się ponad dwieście pozycji wśród których są arcydzieła kameralistyki XVIII i XIX, klasyka XX wieku oraz dzieła najnowsze. Kwartet ma swoim dorobku liczne prawykonania utworów współczesnych. Brał również udział projektach interdyscyplinarnych współpracu­jąc m.in. ze Śląskim Teatrem Tańca i Orkiestrą Muzyki Nowej. Akademos realizuje również własne projekty artystyczne. W związku z Rokiem Beethovena zespół przygotował wszystkie kwartety smyczkowe L.v Beethovena i zaprezentował  je w sezonach  w ramach cyklu pt. Nie dla Elizy – Beethoven i arcydzieła XX wieku,  był także głównym wykonawcą mono­gra­ficz­nych Festiwali Arcydzieł Kameralistyki, a w latach ubiegłych autorskich cykli koncertowych Aleksandry Batog „W pałacu księcia Razumowskiego – Beethoven w towarzystwie Haydna i Mozarta”, „Schubert i Mandelsztam – moje pieśni na zawsze zachowaj” i „Estrema bellezza”. Dorobek nagraniowy kwartetu obejmuje liczne rejestracje archiwalne dzieł współczesnych zrealizowane m.in. dla Polskiego Radia oraz dla kilku zagranicznych rozgłośni radiowych. Zespół nagrał również kilka płyt CD z dziełami: Beethovena, Lasonia, Szymanowskiego, Szostakowicza, Schnittke'go, Szymańskiego i Vivaldiego, które zostały wydane przez Polskie Radio Katowice, Śląskie Towarzystwo Muzyczne oraz Acte Prealable.
 
czas trwania koncertu: 60 minut
organizator: Śląskie Towarzystwo Muzyczne
koncepcja artystyczna: Aleksandra Batog 
projekt dofinansowany przez Gminę Tarnowskie Góry
komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz