Friederike i Friedrich Wilhelm von Reden

Wystawa „Friederike i Friedrich Wilhelm von Reden – matka Kotliny Jeleniogórskiej i ojciec górnośląskiego przemysłu” podejmuje próbę charakterystyki dwóch wybitnych postaci zasłużonych w historii Śląska. Pokazana zostanie ich nietuzinkowa, wręcz partnerska relacja, wzajemne inspiracje, a także osiągnięcia obojga na rzecz gospodarki, przemysłu, kultury, literatury i sztuki.  
image

Friedrich Wilhelm von Reden (1752–1815) jako dyrektor Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, a następnie minister górnictwa i hutnictwa w rządzie pruskim odegrał znaczącą rolę w procesie industrializacji Śląska, jest niekiedy nazywany „ojcem przemysłu górnośląskiego”.

 

Jego małżonka Friederike (1774–1854), od 1815 roku przewodnicząca prężnie działającego Towarzystwa Biblijnego w Bukowcu, otrzymała jeszcze za życia przydomek „matki Kotliny Jeleniogórskiej” w nawiązaniu do rozległej działalności kulturalnej i socjalnej na rzecz mieszkańców.

 

Ważną rolę w życiu Redenów odegrała siedziba w Bukowcu, na wystawie pokazano rysunki projektowe pałacu i pawilonów w ogrodzie angielskim. Zasygnalizowano także inspiracje i skutki działalności małżeństwa von Reden do dzisiaj widoczne w pejzażu kulturowym (np. zabudowania przemysłowe w Gliwicach i kościół Wang w Karpaczu Górnym).

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz