Gwarki Tarnogórskie 2015

Jak co roku tarnogórski Rynek, okrzyknięty w plebiscycie „Dziennika Zachodniego” najpiękniejszym głównym placem miasta w województwie śląskim, będzie areną tradycyjnych obchodów dni miasta -– Gwarków, których historia sięga aż 1957 roku.
image

To jedno z największych cyklicznych wydarzeń kul­turalno-historycznych, które od lat przyciąga mieszkańców Górnego Śląska. Nawiązuje do przy­wileju nadanego miastu w 1599 roku, na mocy któ­rego gród gwarków miał prawo urządzania „zabaw i komedyj” podczas jarmarku w niedzielę po świę­tym Idzim.

 

Gwarkami nazywano dawnych górni­ków, którzy wydobywali rudy srebronośne. Według podań pierwszy kruszec srebra na terenie dzisiej­szych Tarnowskich Gór wyorał około 1490 roku chłop Rybka. Legenda głosi, że wtedy miał się poja­wić Skarbnik, który w zamian za opiekę nad gwar­kami zażądał od chłopa, aby oddał mu cały pierwszy urobek. Bryłki te Skarbnik schował w różnych zakąt­kach miasta.

 

„Gwarki” odbywają się od 1957 roku zgodnie ze starymi tradycjami górniczymi ziemi tar­nogórskiej. W ich trakcie organizowanych jest wiele imprez sportowych, kulturalnych oraz rozrywko­wych. Jednak najważniejszym wydarzeniem święta miasta jest niedzielny pochód, stylizowany na modłę średniowiecznych igrców. Obrazowo opowiada on o historii miasta, tarnogórzanie mogą obejrzeć króla Jana III Sobieskiego wraz z husarią i jego przepiękną żonę Marysieńkę, Augusta II Mocnego, a także Sedlaczka, którego wino cieszyło się w tamtych czasach nie mniejszą popularnością niż osławione trunki Fukiera. Kolejną ważną postacią, która poja­wia się w pochodzie, jest książę Jan II, który wniósł wielkie zasługi dla rozwoju górnictwa. W historycz­nym przemarszu uczestniczą również ówczesne władze miejskie z burmistrzem i zacnymi rajcami miejskimi na czele oraz przedstawiciele ówcze­snej władzy górniczej. W orszaku nie brakuje legen­darnego chłopa Rybki, za którym idą zwykle gwarkowie: ciągacze, płóczkarze, rębacze i wykładacze. Część współczesną pochodu tworzą orkiestry dęte, chóry i zespoły folklorystyczne z kraju i z zagranicy, także z miast partnerskich, stowarzyszenia działa­jące w powiecie tarnogórskim, a także grupy hobbystyczne oraz dzieci i młodzież szkolna przebrana we współczesne kostiumy, wg corocznie zmieniają­cej się tematyki. Trzydniowe święto Tarnowskich Gór wieńczy pokaz sztucznych ogni.

 

program:

 

11 września – piątek

godz. 16.00 Tarnogórska Orkiestra Dęta – przemarsz i koncert

godz. 16.30 Trachtenmusikkapelle Gutau (Austria)

godz. 17.30 Domowe Melodie

godz. 18.30 Teatr Tańca KLU z TCK

godz. 18.45 Zespół Tańca Nowoczesnego TESS z TCK

godz. 20.00 uroczyste otwarcie Gwarków

godz. 20.30 Bednarek

 

12 września – sobota

godz. 14.00 Chór Fresco z TCK

godz. 14.45 Active Life

godz. 16.00 Kuba Nycz z zespołem

godz. 17.30 Pajujo

godz. 19.00 Mrozu

godz. 20.30 Afromental

 

13 września – niedziela

godz. 11.00 pochód historyczny

godz. 14.30 Silesian Brass Quartet

godz. 15.30 Tarnogórski Big-Band

godz. 17.00 Moreland & Arbuckle

18.30 Skubas

godz. 20.30 Kayah

godz. 22.00 pokaz sztucznych ogni

 

Kiermasz Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, 12–13 września, godz. 10.00–20.00

Na pl. Wolności od soboty do niedzieli odbędzie się kiermasz, który ma na celu promocję wyrobów lokalnych i regionalnych twórców. Jak co roku rzemieślnicy wystawią swoje prace, w tym ręcznie zdobioną ceramikę, torby bawełniane, biżuterię, ikony, witraże czy nawiązujące do lokalnej tradycji rzeźby Gwarków.

powiązane miejsca kultury:

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz