Trwają prace nad zmianą harmonogramu II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego


 

W związku z zagrożeniem epidemicznym, Zarząd Województwa Śląskiego, biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację oraz uwzględniając wnioski mieszkańców, rozpoczął procedurę wprowadzenia zmian w harmonogramie II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (MBO).

 

Planuje się wydłużenie terminu zgłoszenia zadań przez mieszkańców, a w konsekwencji zmienione zostaną również pozostałe terminy poszczególnych etapów II edycji MBO, z zastrzeżeniem, że cała procedura wyłonienia zadań do realizacji w ramach II edycji MBO zakończy się do 31 grudnia 2020 r.

W celu ograniczenia osobistego kontaktu między mieszkańcami prosimy o powstrzymanie się od zbierania podpisów na listach poparcia oraz niepodejmowanie działań, które mogłyby przyczynić się do rozprzestrzeniania koronawirusa. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych.

 

Bieżące informacje dostępne są na stronie urzędu.

 

 

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz