Architektura sakralna doby PRL-u jako dziedzictwo kulturowe – dyskusja

Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza 22 maja na dyskusję towarzyszącą wystawie „Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Muzeum przy placu Wolności 1. Wstęp jest wolny.
image fot. Artur Pławski, materiały organizatora

Tyskie kościoły prezentują szerokie spektrum podejść do kształtowa­nia bryły architektonicznej oraz jej relacji z otoczeniem. Odzwierciedlają zmienne tendencje stylistyczne, sta­nowiąc żywy oddźwięk tego, co działo się architekturze sakralnej na świecie w II połowie XX wieku. Są to re­alizacje bardzo zróżnicowanej klasy, przy czym wszyst­kie, bez wyjątku, stanowią odzwierciedlenie zmiennych i trudnych realiów minionej epoki. W skali miasta są one świadectwem formowania się wspólnot parafial­nych, szerzej zaś, tożsamości mieszkańców i oswaja­nia przez nich przestrzeni. Przedstawione świątynie stanowią więc bardzo istotną część dziedzictwa kul­turowego. W takim kontekście, wobec intensywnych przemian tkanki miejskiej, stan wielu obiektów wraz z otoczeniem wymaga pilnego namysłu. Te najcenniej­sze pod względem artystycznym zaś, już dziś potrze­bują zdecydowanych form ochrony konserwatorskiej.

 

gośćmi dyskusji będą:
ks. dr Leszek Makówka – konserwator archidiecezjalny, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej
Łukasz Konarzewski – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
inż. arch. Grzegorz Ratajski – projektant kościołów
inż. arch. Anna Syska – Miejski Konserwator Zabytków w Tychach
prowadzenie: dr Patryk Oczko

 

 

„Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym”

8 grudnia 2018 – 25 maja 2019

kurator: Patryk Oczko
aranżacja: Szymon Bańka
infografika: Zofia Oslislo-Piekarska

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz