Aukso gra Schnittkego

Muzyka Alfreda Schnittkego wypełni program kolejnego koncertu z cyklu Aukso Modern.
image fot. materiały organizatora

Przyszedł na świat w 1941 roku, jako obywatel Niemieckiej Nadwołżańskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i pozostał obywatelem ZSRR aż do jego upadku. Nic więc dziwnego, że w twórczości Alfreda Schnittkego można dosłuchać się raczej wpływów monumentalizmu Szostakowicza, niż podobieństw do tego, co robili jego rówieśnicy z Niemiec. Chętnie za to włączał w swoje dzieła nawiązania i cytaty ze starych mistrzów – od Bacha po Mahlera – łącząc je ze współczesną muzyką rozrywkową, w nową, postmodernistyczną całość, którą zwał polistylizmem. Na życie zarabiał głównie komponując do filmów, bo twórczość, która była dziełem jego życia, nie znajdowała poklasku u sowieckich władz. Schorowany i ledwie znany na Zachodzie, wyemigrował do Niemiec w 1990 roku, gdzie zmarł osiem lat później. Po śmierci doczekał się ponownego odkrycia i docenienia w obu swych ojczyznach.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz