Mozaika Górnośląska: Zielone Tychy

Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza 10 maja do Starego Magistratu na ósme spotkanie z cyklu Mozaika Górnośląska. O tyskiej architekturze krajobrazu rozmawiać będą Wojciech Czech, architekt, regionista, historyk sztuki, regionalista, w latach 1990-1994 wojewoda katowicki oraz Robert Skitek, architekt, autor projektu zagospodarowania południowo-wschodniej części nabrzeża Jeziora Paprocańskiego.
image fragment planszy studialnej Miasto Nowe Ttchy 1:2000 (1961 r.) z północnym odcinkiem projektowanej osi zielonej, która miała tworzyć ciąg pieszy łączący Park Północny z położonymi na południu terenami leśnymi, zbiory MMTy

Obszar zieleni odgrywa niezwykle ważną rolę w przestrzeni miejskiej. W projektach zagospodarowania przestrzennego tzw. Nowych Tychów, realizowanych w II połowie XX wieku, znajdowała się oś zielona, parki, skwery, zieleń w ciągu komunikacyjnym…

 

Dyskusje z gośćmi prowadzi Marek Piechniczek, dziennikarz, rodowity tyszanin.

 

Cykl historyczny Mozaika Górnośląska, zainaugurowany został przez Muzeum Miejskie w Tychach we wrześniu 2017 roku. Podczas spotkań ze znawcami regionu, naukowcami, pasjonatami różnych dziedzin poruszane są tematy skupione wokół historii, kultury, tradycji i zwyczajów, a nade wszystko mieszkańców Górnego Śląska, ich pasji, zainteresowań i twórczości.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

miejsca kultury

Facebook