TopOFFFestival 2018

Od 16 do 21 kwietnia w Tychach po raz drugi odbędzie się TopOFFFestival, czyli Tyskie Spotkania Teatralne w zmienionej formule.
image Komuna Warszawa „7 pieśni o Awangardzie”, fot. materiały organizatora

Nasz festiwal ma charakter konkursu, do udziału w którym zapraszamy każdorazowo sześciu twórców/sześć grup działających w bardzo szeroko pojętym ruchu polskich teatrów offowych. Mamy w nazwie hasło TOP albowiem uważamy, że konkursowe produkcje, które zostaną pokazane w Tychach między 16 a 21 kwietnia to najlepsze, najciekawsze spektakle ostatnich dwóch sezonów. Mając świadomość jak szerokim, różnorodnym i wyrównanym artystycznie zjawiskiem jest dziś OFF, staramy się by co roku reprezentowały go inne grupy/inni twórcy. Nie powtarzamy zespołów, nie stawiamy na tych samych reżyserów, nie mamy ulubionych nazwisk. Wyjątki robimy tylko wtedy, gdy pod jednym szyldem, teatru, takiej spółdzielni pracy artystów, funkcjonuje tak naprawdę kilka grup twórczych a ten sam szyld pomaga im tylko w promocji, szyld oznacza po prostu miejsce wspólne dla różnych, równoległych poszukiwań. Jest parę takich fenomenów, generatorów teatru w Polsce… Na TopOFFFestival nie można się zgłosić, ale można zostać odnalezionym i zaproszonym. Edycje tyskiego festiwalu nie mają haseł przewodnich, nie są stematyzowane, próbują jednak pokazać pełne spectrum postaw, strategii funkcjonowania i konwencji teatralnych, które możemy zaobserwować w ruchu scen i artystów niezależnych. W najnowszej edycji sześć konkursowych przedstawień (Komuny Warszawa, Teatru Brama, Teatru Realistycznego, Cloud Theatre, Sceny Roboczej i Dzikiej Strony Wisły) można podzielić na 3 nurty: eksperymentalny, feministyczny i autorefleksyjny. Twórcy z pierwszego nurtu badają publiczność teatralną, przenoszą na nią ciężar widowiska, testują nowe technologie i nowe sposoby narracji. Drugi nurt pokazuje, w jaki sposób kobiety mówią dziś o kobietach w polskim teatrze, co chcą przedyskutować, wysadzić w powietrze, ocalić z rzeczywistości. Trzeci wreszcie nurt TopOFFFestival podpowiada, jak można dziś korzystać z awangardy, jej zdobyczy formalnych i duchowych, żeby miało to wymiar społeczny, żeby było bronią artysty opisującego świat: korzystamy ze starych języków, ale po to by wypowiedzieć własny ból i prawdę. Jurorami na tyskim przeglądzie są zawsze artyści nie związani na co dzień z offem, tylko działający w mainstreamie: reżyserzy i dramatopisarze. Mamy też miejsca w jury dla urzędników od kultury, ludzi, których zadaniem jest opieka nad systemem grantów i dofinansowywaniem artystów działających w społecznościach lokalnych. Naszym celem jako festiwalu jest nie tylko pokazanie jurorom skali zjawiska jakim jest off, ale i integracja artystów i urzędników, wypracowanie przez obie grupy wspólnego spojrzenia na teatr niezależny, nauczenie się reguł, które w nim obowiązują. Pozakonkursowe spektakle TopOFFFestival firmuje łódzka Chorea Tomasza Rodowicza. Nasz przegląd otworzy ich Szczelina a zakończą Śpiewy Gilgamesza. Szanowni Państwo, kwiecień już blisko, spotkajmy się na TopOFFFestival w Tychach!

Łukasz Drewniak, dyrektor programowy

 

program:

 

16 kwietnia (poniedziałek)

 

Inauguracja festiwalu | Teatr Mały

godz. 18.00

Teatr Chorea „ Szczelina”

reż. Tomasz Rodowicz

 

17 kwietnia (wtorek)

 

konkurs | Teatr Mały

godz. 18.00

Michał Stankiewicz Scena Robocza „Come True”

reż. Michał Stankiewicz

 

18 kwietnia (środa)

 

konkurs | Teatr Mały

godz. 18.00

Cloud Theatre „Technologia jest Istotą”

reż. Teo Dumski

 

19 kwietnia (czwartek)

 

konkurs | Teatr Mały

godz. 18.00

Teatr Brama „Ghost Dance”

reż. Daniel Jacewicz

 

konkurs | Pasaż Kultury Andromeda (poziom –1)

godz. 20.30

Dzika Strona Wisły „Zła Matka”

reż. Karolina Porcari

 

20 kwietnia (piątek)

 

konkurs | Teatr Mały

godz. 18.00

Teatr Realistyczny „Bum”

reż. Zespół Teatru Realistycznego

 

konkurs | Pasaż Kultury Andromeda (poziom –1)

godz. 20.30

Komuna Warszawa „7 pieśni o Awangardzie”

reż. Grzegorz Laszuk

 

21 kwietnia (sobota)

 

Teatr Mały

godz. 17.00

Teatr Chorea „Gilgamesz” – koncert na chór, trio jazzowe i kwartet smyczkowy

muzyka: Tomasz Krzyżanowski

 

18.30 zakończenie festiwalu – wręczenie nagród

 

  • imprezy towarzyszące

 

17 kwietnia (wtorek)

Teatr Mały

godz. 20.30

pokaz pozakonkursowy

Otwarta Scena Tychy „Woyzeck”

reż. Maciej Gorczyński

 

21 kwietnia (sobota)

Pokój Edukacji Twórczej w Teatrze Małym

g. 12.00–15.00

warsztaty z Tomaszem Rodowiczem

 

Szczegółowy program na stronie Teatru Małego.

 

 

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz