„Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym”

Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza 7 grudnia na wernisaż wystawy „Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym”, na której pokazanych zostanie kilkanaście kościołów zaprojektowanych w okresie wielkiej budowy miasta (1951–1989) oraz obiekty wcześniej istniejące, które weszły w obręb jego rozszerzających się granic.
image fragment projektu witraża do niezrealizowanego kościoła pw. Matki Boskiej Królowej (proj. Ewa i Marek Dziekońscy, 1957), zbiory MMTy, fot. Anna Szpakowska-Kujawska

Ekspozycję tworzyć będą makiety, projekty prezentujące różne stadia rozwojowe koncepcji, fotografie archiwalne oraz współczesne – wykonane z ziemi i z lotu ptaka. Zestawienie pozwoli na konfrontację przeszłości z teraźniejszością i uwidoczni zmiany jakie zaszły w samych budynkach oraz ich otoczeniu.

 

1 stycznia 1951 roku Tychy uzyskały prawa miejskie – rozpoczęła się wielka budowa.

Z perspektywy władz w nowo kreowanej przestrzeni dla kościoła nie było miejsca, co stało w sprzeczności z potrzebami duchowymi tworzącej się społeczności. Mimo licznych przeszkód, w okresie Polski Ludowej na terenie miasta zaistniało kilkanaście świątyń. Powstały one głównie wysiłkiem stosunkowo niewielkich wspólnot, kierowanych przez energicznych duchownych. Formy architektoniczne oraz lokalizacje przedstawianych na wystawie obiektów stanowią bezpośrednie odzwierciedlenie skomplikowanych i zmiennych realiów minionej epoki.

Patryk Oczko

 

Wystawie towarzyszyć będą liczne wydarzenia (m.in. oprowadzania kuratorskie, cykl wycieczek do najciekawszych obiektów) oraz publikacja, stanowiąca rozszerzenie zaprezentowanych na ekspozycji wątków.

 

„Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym”

8 grudnia 2018 – 25 maja 2019

kurator: Patryk Oczko
aranżacja: Szymon Bańka
infografika: Zofia Oslislo-Piekarska

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz