Sceną WCK zawładnie folklor

Wodzisławskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie „Vladislavia” zapraszają na 38. Wodzisławskie Spotkania z Folklorem. Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się w niedzielę, 27 października i uświetni ją jarmark folklorystyczny.
image foto: Gazeta Wodzisławska (materiały nadesłane)

Udział w przeglądzie artystycznym zgłaszać mogą pasjonaci twórczości ludowej - śpiewanej, recytowanej i innej do 11 października. Zaproszenie kierowane jest również w stronę miłośników kuchni śląskiej, amatorów ludowego rękodzieła i biżuterii, gdyż imprezie towarzyszył będzie jarmark folklorystyczny. Wszystko to na scenie oraz w holu i w salach WCK. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.

- Dzięki Wodzisławskim Spotkaniom z Folklorem Wodzisław Śląski na jeden dzień stanie się regionalnym centrum tańca, muzyki i zwyczajów ludowych. Idea łączenia pokoleń poprzez pasję i miłość do folkloru pozostaje największą wartością tej organizowanej od kilkudziesięciu lat imprezy - mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

Wypracowana przez lata formuła przeglądu obliguje chętnych uczestników do zwrócenia uwagi na dobór reprezentowanego repertuaru i zgodność jego formy z ludową tradycją kulturową, jak również dbałość o wartości językowe i muzyczne związane z przedstawianym regionem. Uczestnikami przeglądu mogą być: gawędziarze, śpiewacy ludowi, grupy śpiewacze, kapele ludowe i podwórkowe, ludowe zespoły pieśni i tańca oraz ludowe formacje teatralne. Ich występy oceniać będą jurorzy: prof. dr hab. Zbigniew Kadłubek – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Robert Garstka – dokumentalista zwyczajów obrzędowych z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, Zofia Marcinek – choreograf, wykładowca folkloru śląskiego z Wrocławskiego Ośrodka Kultury oraz Aleksander Smaga – dokumentalista folkloru muzycznego z Małopolskiego Centrum Kultury w Nowym Sączu. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody pieniężne oraz statuetki. Za drugie i trzecie miejsce przewidziano nagrody rzeczowe. Dodatkowo przyznane zostaną nagrody pieniężne pomysłodawczyni przeglądu, Ireny Sauer. Dla wszystkich uczestników przeglądu przygotowane zostaną pamiątkowe dyplomy.

Udział można zgłaszać do 11 października br., wysyłając kartę zgłoszeniową na adres: Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. ks. płk. W. Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski lub na adres mailowy: agnieszka.kozielska@wck.wodzislaw.pl


Akredytacje należy wpłacić na konto WCK 09 1240 4357 1111 0010 3971 8780 w terminie nieprzekraczającym 17 października br. Wysokość akredytacji określa regulamin.
Wystawcy mogą zgłaszać swój udział w jarmarku towarzyszącym imprezie.


ramowy program*:
10:00 – 12:00 – prezentacje konkursowe
12:00 - 12:30 – przerwa
12:30 - 14:30 - prezentacje konkursowe
14:30 - 15:00 – przerwa
15:00 - 18:00 - prezentacje konkursowe
18:00 - 19:00 – występ Zespołu Śpiewaczego „Kokoszyczanki” z Wodzisławia Śląskiego (podczas obrad jury), ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

*program może ulec zmianie po zebraniu wszystkich zgłoszeń.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz