37. Wodzisławskie Spotkania z Folklorem

Wodzisławskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie „Vladislavia” zapraszają na 37. Wodzisławskie Spotkania z Folklorem. Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się 27 października i uświetni ją jarmark folklorystyczny. Udział w wydarzeniu można zgłaszać do 12 października.
image

Już dziś Miasto Wodzisław Śląski, Wodzisławskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie „Vladislavia” zapraszają wszystkich pasjonatów twórczości ludowej - śpiewanej, recytowanej i innej do zgłaszania udziału w przeglądzie artystycznym. Imprezie towarzyszył będzie również jarmark folklorystyczny. Wśród jarmarcznych atrakcji nie zabraknie pokazów i degustacji kuchni śląskiej oraz stoisk z biżuterią, rękodziełem i sztuką ludową. Wszystko to na scenie oraz w holu i na salach WCK. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.

 

Wodzisławskie Spotkania z Folklorem są od lat istotnym wydarzeniem na regionalnej mapie imprez kulturalnych. Przez wzgląd na długoletnią tradycję oraz ideę łączenia pokoleń poprzez wspólną pasję i miłość do folkloru, wartość imprezy pozostaje nie do przecenienia – mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

 

Wypracowana przez lata formuła Spotkań obliguje chętnych uczestników do zwrócenia uwagi na dobór reprezentowanego repertuaru i zgodność jego formy z ludową tradycją kulturową, jak również dbałość o wartości językowe i muzyczne związane z przedstawianym regionem. Uczestnikami przeglądu mogą być: gawędziarze, śpiewacy ludowi, grupy śpiewacze, kapele ludowe i podwórkowe, ludowe zespoły pieśni i tańca oraz ludowe formacje teatralne. Laureaci przeglądu otrzymają nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki. Można też zgłaszać udział w jarmarku towarzyszącemu imprezie ze swoim stoiskiem.

 

Udział można zgłaszać do 12 października, wysyłając kartę zgłoszeniową na adres: Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. ks. płk. W. Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski lub na adres mailowy: dorota.krawczyk@wck.wodzislaw.pl

 

Akredytacje należy wpłacić na konto WCK: 09 1240 4357 1111 0010 3971 8780 w terminie nieprzekraczającym 17 października br. Wysokość akredytacji określa regulamin.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania w załączniku.

 

RAMOWY PROGRAM*:

10.00 – 12.00 – prezentacje konkursowe
12.00 – 12.00 – przerwa
12.30 – 14.30 - prezentacje konkursowe
14.30 – 15.00 – przerwa
15.00 – 18.00 - prezentacje konkursowe
18.00 – 19.00 – koncert Zespołu Pieśni i Tańca Vladislavia / udział w zabawie tanecznej / obrady jury, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

 

*program może ulec zmianie po zebraniu wszystkich zgłoszeń.

 

Pełny skład jurorski podany będzie wkrótce na stronie www.wck.wodzislaw.pl

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz