11. Konkurs Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Stowarzyszenie „Barwy Śląska” w Rudzie Śląskiej zapraszają do udziału w 11. Konkursie Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza. Tegoroczny temat brzmi: „Antropocen – człowiek i jego otoczenie od prehistorii do sztucznej inteligencji”.
image Juliusz Marcisz, „Odlewnia w Halembie”, obraz z kolekcji „Barwy Śląska”

Konkurs ma na celu promocję malarskiej, amatorskiej twórczości artystycznej, popularyzacje kultury i tradycji, a także promocje dziedzictwa kulturowego Śląska.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby amatorsko zajmujące się malarstwem. W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenia i akceptacji regulaminu w imieniu osoby niepełnoletniej musi dokonać przedstawiciel ustawowy.
 • Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace w terminie przewidzianym w regulaminie. Dopuszczone do konkursu techniki malarskie to: akryl, olej, akwarela, pastel. Warunkiem zakwalifikowania prac do konkursu jest przedstawienie prac związanych z tematem wiodącym konkursu, w terminie przewidzianym w regulaminie.
 • Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które nigdy wcześniej nie brały udziału w konkursach.
 • Prace muszą być oprawione w listwy lub proste, niezdobione ramy z uchwytem umożliwiającym zawieszenie. Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić metryczkę zawierającą:
  imię i nazwisko malarza
  tytuł pracy, technikę, wymiar
  grupę plastyczną, do której należy artysta
  adres korespondencyjny
  telefon kontaktowy oraz email
 • Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą w opakowaniu zapewniającym odpowiedni transport (na koszt własny, za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności) do dnia 06.05.2020 r.

 

Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 18 czerwca 2020 r. o godzinie 17.00 w Łaźni Łańcuszkowej.

 

powiązane miejsca kultury:

powiązane organizacje pozarządowe:

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz