Katarzyna Pyka i Hanna Grzonka-Karwacka „Rejestry pamięci”

Muzeum Miejskie w Zabrzu zaprasza na wystawę prac „Rejestry pamięci” autorstwa Katarzyny Pyki oraz Hanny Grzonki- Karwackiej.
image

Autorki interesuje przede wszystkim ślad pamięciowy – engram, który pomimo tego że niejednokrotnie powstał w dzieciństwie, nie przeminął, nie uległ degradacji i nie poddał się zniekształceniom.

 

„Mapowanie” Katarzyny Pyki to cykl prac zrealizowanych w szkle opowiadający o śladach, miejscach i wydarzeniach bliskich autorce. Inspiracja badaniami, mapami czy dokumentowaniem wydarzeń, utrwalona została w niewielkich rozmiarów obiektach szklanych. Jest to rodzaj pamięci i zapisywania tego co istotne, a zarazem rodzaj próby zrozumienia, tego co nam zostało przeznaczone.

Cykl prac Hanny Grzonki- Karwackiej zatytułowany „Animalia” odwołuje się do pamięci autobiograficznej, a jej ślady to obrazy osobistej relacji ze zwierzętami,  z  przeszłością.

 

Katarzyna Pyka ukończyła studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, realizując dyplom z grafiki artystycznej. W roku 2002 roku ukończyła studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu realizując pracę dyplomową z zakresu witrażu. Od tego czasu pracuje w macierzystej uczelni na stanowisku adiunkta, w Zakładzie Rysunku Instytutu Sztuki, gdzie prowadzi pracownię rysunku i witrażu. Zajmuje się grafiką, rysunkiem oraz szkłem. Swoje prace prezentowała na dwudziestu indywidualnych wystawach oraz na około stu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

 

Hanna Grzonka-Karwacka w 1999 roku. Ukończyła studia na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuki, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2005 roku zatrudniona w Instytucie Sztuki, obecnie na stanowisku adiunkta, gdzie prowadzi pracownię rysunku. W swojej pracy twórczej zajmuje się grafiką, rysunkiem oraz animacją. Prace prezentowała na trzynastu wystawach indywidualnych oraz ponad sześćdziesięciu zbiorowych w kraju i zagranicą.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz