9. konferencja naukowa Muzeum Miejskiego w Zabrzu „Sacrum w przestrzeni miasta”

Muzeum Miejskie w Zabrzu oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na konferencję naukową „Sacrum w przestrzeni miasta”.
image

Program 9. konferencji naukowej Muzeum Miejskiego w Zabrzu – Sacrum w przestrzeni miasta

 

  • 23 października (wtorek)

Miejsce obrad: Restauracja „Pod Kasztanami”, ul. Wolności 190

13.30-14.00: otwarcie konferencji

wystąpienia:

Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze,

ks. dr hab. Krystian Kałuża, wicedziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego,

Elżbieta Dębowska, Dyrektor Muzeum Miejskiego w Zabrzu,

ks. Arkadiusz Kinel, proboszcz parafii św. Andrzeja w Zabrzu

 

Część I: Parafia w przestrzeni industrialnej (historia)

moderator: ks. dr hab. Krystian Kałuża

14.00-14.30

ks. dr hab. Henryk Olszar, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Rola nowożytnych parafii w transformacji industrialnej górnośląskich miejscowości

14.30-15.00

ks. dr hab. Piotr Górecki, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

Parafia św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu. „Matka” kościołów zabrzańskich

15.00-15.45

Przerwa obiadowa

 

Część II: Parafia w przestrzeni postindustrialnej (misja)

moderator: ks. dr hab. Piotr Górecki

15.45-16.15

prof. dr hab. Adam Regiewicz, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Język(i) kerygmatu

16.15-16.45

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Kult maryjny w Kościele na przykładzie nowenny ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

16.45-17.15

Dyskusja

17.15-17.35

Przerwa na kawę

 

Część III: Msza święta oraz nowenna ku czci MBNP w kościele pw. św. Andrzeja

w Zabrzu

 

  • 24 października (środa)

Miejsce obrad: Muzeum Miejskie w Zabrzu Galeria „Café Silesia”, ul. 3 Maja 6

 

Część I: Kościoły i związki wyznaniowe w Zabrzu − przeszłość

9.00-09.10
Otwarcie drugiego dnia konferencji
ks. Adam Fabiańczyk, notariusz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

Osobowość cywilnoprawna kościołów i innych związków wyznaniowych obecnych w Zabrzu
9.35-10.00
Piotr Hnatyszyn, Muzeum Miejskie w Zabrzu
Kantorzy i rabini w
10.00-10.25
Małgorzata Jarecka, Zabrze
Zbór Boży Nowoapostolskiego Kościoła przy ulicy Torowej 1a w przedwojennym Zabrzu
10.25-10.50
Dyskusja i przerwa na kawę

 

Część II: Kościoły i związki wyznaniowe w Zabrzu − stan dzisiejszy

10.50-11.15
ks. dr hab. Piotr Górecki, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Parafie rzymskokatolickie w Zabrzu

11.15-11.40 ks. Dariusz Dawid
Ewangelicy w Zabrzu

11.40-12.00
Marek Kroczyk
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP − zbór w Zabrzu

12.00-12.20
pastor Andrzej Poręba
Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa − zbór w Zabrzu

12.20-12.40
Igor Leszczyński
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP − zbór w Zabrzu

12.40-13.10
Dyskusja i przerwa na kawę

 

Część III: Zabrzańskie sacrum w wymiarze kulturowym

13.10-13.35
Przemysław Nadolski
Obiekty architektury sakralnej na terenie obecnego Zabrza i jego dzielnic w latach 1900-1945

13.35-14.00
dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Kosmopolityzm i regionalizm współczesnej architektury sakralnej Zabrza

14.00-14.25
dr hab. Irma Kozina, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Związki pomiędzy polityką i religią. Okoliczności wzniesienia kościoła pw. św. Józefa w Zabrzu i znaczenie symboliczne tej budowli

14.25-14.50
Irena Kontny, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Witraże z kościołów zabrzańskich (2 poł. XIX - 1 poł. XX wieku).

14.50-15.15 dr Beata Piecha van Schagen, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Katolicko-ewangelicka przestrzeń kulturowa Borsigwerku

15.15-16.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Moderator: Urszula Wieczorek

 

 

Organizatorzy:

Muzeum Miejskie w Zabrzu

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego