„Historia Biblii”

Na wystawie w Muzeum Miejskim w Zabrzu zaprezentowana zostanie historia powstania Pisma Świętego.    
image

Trzy i pół tysiąca lat zwięźle opowiedziane i przedstawione na kilkudziesięciu metrach kwadratowych. Znalezione w glinianych dzbanach nad Morzem Martwym manuskrypty wprawiły uczonych w osłupienie. Do tej pory najstarsze znane rękopisy pochodziły z X i XI wieku n.e. Znalezione zwoje dowodzą jak starannie i wiernie przepisywano Biblię. Od Qumran poprzez dekalog, Septuagintę, Wulgatę i Biblię Gutenberga po Pisma Erazma z Rotterdamu i Lutra aż do Biblii Ostrogskiej. Zwiedzający wystawę będą mogli dowiedzieć się w jaki sposób i w jakiej formie Pismo Święte dotarło do naszych czasów, zanim zostało zamknięte w okładki i wstawione na nasze półki w naszych domach.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz