„Kosmiczne wizje – odkrycia, konstelacje, planety…”

image
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Stowarzyszenie i Kolekcja „Barwy Śląska” w Rudzie Śląskiej zapraszają do udziału w 10. Konkursie Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza.

Konkurs ma na celu promocję malarskiej, amatorskiej twórczości artystycznej, popularyzacje kultury i tradycji, a także promocje dziedzictwa kulturowego Śląska.

 

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów jubileuszu 220-lecia Sztolni Królowa Luiza objętego honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

 

Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 14 czerwca o godzinie 17.00 w Łaźni Łańcuszkowej.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

1. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby amatorsko zajmujące się malarstwem. W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenia i akceptacji regulaminu w imieniu osoby niepełnoletniej musi dokonać przedstawiciel ustawowy.

2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace w każdej z dziedzin: akryl, olej, akwarela, pastel w terminie do 06.05.2019 r.

3. Warunkiem zakwalifikowania prac do konkursu jest przedstawienie prac związanych z tematem wiodącym konkursu, w terminie przewidzianym w regulaminie.

4. Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które nigdy wcześniej nie brały udziału w konkursach oraz nie były wystawiane na wystawach.

5. Prace muszą być oprawione w listwy lub proste, niezdobione ramy z uchwytem umożliwiającym zawieszenie. Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić metryczkę zawierającą: imię i nazwisko malarza, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy oraz email, tytuł pracy, technikę, wymiar. Mile widziany biogram autora.