Kroniki Miasta Zabrza | 10(27)/2018

Ukazał się kolejny numer rocznika Muzeum Miejskiego w Zabrzu „Kroniki Miasta Zabrza”. W 10. już numerze znalazły się publikacje przedstawiające zagadnienia związane z historią miasta i regionu, jak również przybliżające działalność zabrzańskiego muzeum.
image

Rocznik do nabycia w Muzeum Miejskim w Zabrzu oraz w Galerii Muzeum Café Silesia w cenie 30 zł. W czwartki, do każdego egzemplarza muzeum oferuje gratisowe wydanie (do wyboru) Kalendarium zabrzańskiego lub Herbów Zabrza.

 

w numerze:

 

Wstęp
Małgorzata Mańka-Szulik
Piotr Hnatyszyn

 

Maciej Fic
Ideologizacja szkolnictwa w okresie stalinowskim na przykładzie dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Zabrzu

 

Adam Frużyński
Przygotowanie do wykonywania zawodu górnika w zabrzańskich kopalniach do 1989 roku

 

Piotr Kunce
Szkolna codzienność w relacjach najstarszych mieszkańców Mikulczyc.
Lata 20., 30. i 40. XX wieku

 

ks. Piotr Górecki
Najstarsze wzmianki o szkolnictwie parafialnym w Zabrzu (na przykładzie wizytacji kanonicznych z XVII i XVIII wieku)

 

Irma Kozina
Związki pomiędzy sztuką i religią. Okoliczności towarzyszące wzniesieniu kościoła pw. św. Józefa w Zabrzu i treści programowe tej świątyni

 

Małgorzata Jarecka
Zbór Boży Nowoapostolskiego Kościoła przy ul. Torowej 1a w przedwojennym Zabrzu

 

Irena Kontny
Witraże w obiektach sakralnych Zabrza (2 poł. XIX – 1 poł XX wieku)

 

Beata Piecha-van Schagen
Katolicko-ewangelicka przestrzeń kulturowa Borsigwerku

 

Piotr Hnatyszyn
Zabrzańscy kantorzy i rabini

 

ks. Piotr Górecki
Dziedzictwo zabrzańskiego Kościoła. Rzymskokatolickie parafie w Zabrzu

 

Igor Leszczyński
Historia Społeczności Chrześcijan Baptystów w Zabrzu

 

Andrzej Poręba
Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa w Zabrzu

 

Anna Kulczyk
Kronika parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Zabrzu-Mikulczycach 1932-1974

 

Dariusz Czernik
Popielec z „Czerwonymi Diabłami”

 

Elżbieta Dębowska
Sprawozdanie z działalności Muzeum Miejskiego w Zabrzu w 2017 roku

 

Kronika wydarzeń 2017

 

Notki o autorach 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz