Folklor górali żywieckich – warsztaty dla instruktorów prowadzących zespoły folklorystyczne

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej organizuje 26 października 2019 r. (sobota) w Klubie Papiernik warsztaty doskonalące dla instruktorów prowadzących zespoły folklorystyczne.
image fot. Daniel Franek/Okiem Fotoreportera, materiały organizatora

Zajęcia rozpoczną się o godz. 10.00 i będą trwały do godz. 18.00, z przerwą na posiłek fundowany przez organizatorów.

 

Temat warsztatów: Folklor górali żywieckich.


Zajęcia poprowadzą uznani instruktorzy tańca ludowego, folkloryści, muzycy oraz etnografowie, m. in. Barbara Rosiek, Małgorzata Kiereś, Jan Brodka, Czesław Węglarz oraz Adam Adamowski. Oprócz nauki tańców, w programie warsztatów przewidziane są wykłady oraz dyskusje na temat przenoszenia folkloru na scenę. Zaprezentujemy także zespoły i kapele tradycyjne oraz artystycznie opracowane.


Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia do 18 października 2019 r. na adres: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała. Zgłoszenie można przesłać elektronicznie (z własnoręcznym podpisem) pod adres: tkb@rok.bielsko.pl (karta zgłoszenia dostępna na stronie organizatora).


O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.


Do ćwiczeń prosimy zabrać odpowiedni strój i obuwie.


Szczegółowych informacji udzielają Kazimiera Koim oraz Magdalena Koim: 33 8220593, 33 8126908 lub 513 123 389.

 

Warsztaty są nieodpłatne, organizowane jako część projektu pn. Tańce, pieśni i muzyka w Beskidach, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 


 

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz