Konkurs plastyczny „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”

Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łodygowicach oraz Muzeum Miejskim w Żywcu po raz kolejny zachęcają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym o tematyce świątecznej „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”.

Celem konkursu jest rozwijanie i poszerzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań plastycznych, skłonienie uczestników do zapoznania się z tradycyjnymi zwyczajami i obrzędami wielkanocnymi żywiecczyzny, zainspirowanie uczestników do twórczych poszukiwań i swobodnej nieskrępowanej twórczości. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich powiatu żywieckiego.


Temat prac konkursowych powinien nawiązywać do obrzędów i tradycji związanych z okresem Wielkiego Postu i Wielkanocy, poczynając od „środy popielcowej” na „poniedziałku wielkanocnym” kończąc. Chodzi tu o zwyczaje „żywe” i funkcjonujące do dnia dzisiejszego na Żywiecczyźnie, jak również te, które uległy już zapomnieniu.


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu ul. Ks. Stanisława Słonki 24 do dnia 12 marca 2021 roku pracy plastycznej (płaskiej), wykonanej dowolną techniką w formacie nie większym niż A4 wraz z kartą zgłoszenia oraz podpisaną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych. Każdą pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać wiek, dokładny adres szkoły oraz telefon do kontaktu.


Oceny zgłoszonych prac dokona powołane przez organizatora specjalne jury, złożone z plastyków i etnografów. Prace zostaną ocenione w następujących kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII - VIII, szkoły średnie.


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie na stronie internetowej www.zywiec.powiat.pl. O sposobie przekazania nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni także telefonicznie.

 

Konkurs jest jednym z wydarzeń Roku Górali w Województwie Śląskim, jakim Sejmik Województwa Śląskiego w Katowicach uchwalił rok 2021.

 

Regulamin, karta zgłoszenia i klauzula RODO dostępne są na stronie organizatora.