„Życie i działalność artystyczna ostatnich polaniarek z Korbielowa”

Wystawa towarzysząca projektowi wydawniczemu poświęconemu siostrom Józefie i Zofii Sordyl.
image

„W zgodzie z naturą i kulturą. O siostrach Józefie i Zofii Sordyl” to projekt wydawniczy obejmujący książkę z filmem, realizowany w bieżącym roku przez Muzeum Miejskie w Żywcu, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna. Organizację projektu wsparli: Gmina Jeleśnia, Starostwo Powiatowe w Żywcu oraz Fundacja Braci Golec.

 

Siostry Sordyl z Korbielowa, 72-letnie bliźniaczki są znanymi i cenionymi ludowymi śpiewaczkami oraz gawędziarkami. Obdarzone pięknymi głosami, znając ogromną ilość ludowych pieśni przekazują je szerokiemu gronu słuchaczy. Tradycyjną wiedzą dzielą się także w opowieściach jako gawędziarki. Swoje życie związały z Korbielowem, rodzinną miejscowością matki. Wzrastały w środowisku pielęgnującym dawne tradycje ludowe, w tym zasady gospodarowania w górach. Gospodarka polaniarska stała się zatem dla nich naturalnym sposobem egzystowania. Kilkumiesięczny, letni pobyt na śródleśnej polanie, życie zgodne z cyklami i prawami natury, ścisła łączność z przyrodą, światem zwierząt i roślin, a także bliskie relacje z innymi polaniarzami kształtowały ich charaktery, wyposażały w potrzebne umiejętności i wiedzę. Dawny sposób życia charakteryzujący tradycyjną społeczność beskidzką, przebiegający w regularnym rytmie pobytu we wsi i w górach, należy już do przeszłości. Józefa i Zofia Sordyl, nazywane „ostatnimi polaniarkami” stały się strażniczkami dawnych góralskich tradycji.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz