Przenosiny i burkot cechu piekarskiego w Żywcu – inscenizacja historyczna

Dnia 9 września 2018 roku Stowarzyszenie Asysta Żywiecka organizuje inscenizację historyczną – Przenosiny i burkot cechu piekarskiego w Żywcu, którą wystawi z okazji dostojnego jubileuszu 750-lecia Miasta Żywca oraz w ramach 26.edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 2018 „Niepodległa dla wszystkich”!
image

Annus Domini 2018 jest rokiem jubileuszowym – 750 lat miasta Żywca! Ponad siedem stuleci historii rodów panujących oraz bogatych dziejów szacownych przodków, budowniczych grodu i zabytków. Ponad siedem stuleci miejskich tradycji, które stworzyli
i kultywują po dziś dzień zacni mieszkańcy. Tradycją najważniejszą, najżywszą i najpiękniejszą jest zwyczaj dumnego noszenia stroju żywieckiego. Od trzech wieków mieszczanie, w obywatelskich strojach, stoją na straży historii i tradycji naszej małej ojczyzny.

Uroczystości rozpoczną się tradycyjnie w kościele św. Krzyża na Rudzy, dawnej dzielnicy miasta. Zaproszeni goście, włodarze miasta i starostwa, rajcy miasta, rzemieślnicy wraz z Cechem Rzemiosł Różnych, delegacje szkół żywieckich, mieszkańcy oraz mieszczanie w strojach obywatelskich przejdą po mszy ulicą T. Kościuszki na Rynek. Na miejscu odbędzie się inscenizacja historyczna przypominająca jedną z ważniejszych uroczystości cechowych. Było zwyczajem, zachowanym z dawien dawna wśród cechów, że każdorazowa zmiana w osobie cechmistrza, łączyła się z uroczystym przeniesieniem skrzyni cechowej oraz innych ważnych insygniów z domu dawnego cechmistrza do domu nowego. I tak stanie się w roku 2018 na Rynku żywieckim. Z kamienicy Pana Molińskiego, znakomitego piekarza, insygnia zostaną przeniesione do kamienicy Pana Kleczyńskiego – nowego cechmistrza cechu piekarskiego. Pochód bractwa cechowego, przy dźwiękach orkiestry, poprzedzony chorągwiami przeniesie insygnia. Po przemówieniach i toastach, uroczystość zakończy się tradycyjnym rzucaniem bułek zebranej licznie dziatwie i przyjęciem w domu cechmistrza Kleczyńskiego. W burkocie będą brali udział wszyscy przybyli na Rynek goście. Burkot to zabawa cechowa, którego najważniejszą częścią są dawne tańce, czyli polonez żywiecki, ogrodnik, półcwajter i cwajter oraz walczyk żywiecki. Tańce te odtworzy i zaprezentuje Asysta Żywiecka!


Asysta wskrzesi wspaniałą tradycję pradawnych uroczystości cechowych, które już w okresie międzywojennym należały do przeszłości. Ostatnie znane i opisane przenosiny wraz z burkotem odbywał się w roku 1925 i dotyczyły cechu garbarskiego.


Serdecznie zapraszamy!
Z mieszczańskim pozdrowieniem!
W imieniu zarządu Stowarzyszenia Asysty Żywieckiej
Dorota Firlej

program:

11.00 – msza w kościele Św. Krzyża w Żywcu na Rudzy
12. 00 – uroczyste przejście z Kościoła Św. Krzyża ulicą T. Kościuszki na Rynek
12. 30 – inscenizacja historyczna – przenosiny i burkot cechu piekarskiego w Żywcu
14. 00 – zakończenie

 

Wydarzenie organizowane w ramach jubileuszu 750-lecia miasta Żywca oraz Europejskich Dni Dziedzictwa 2018 „Niepodległa dla wszystkich”.

 





komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz