Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

image
  • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
  • 40-025 Katowice
  • ul. Zacisze 3
  • tel.: 32-779-21-00
  • www.am.katowice.pl

Akademia Muzyczna w Katowicach jest najstarszą uczelnią wyższą na Górnym Śląsku. W 1929 roku kompozytor, pianista i pedagog muzyczny Witold Friemann założył Państwowe Konserwatorium Muzyczne, w którym prowadzona była nauka w zakresie niższej, średniej i wyższej szkoły muzycznej. Następnie placówka ta przekształcała się w Wojskową Szkołę Muzyczną, Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną i wreszcie, w 1979 roku, otrzymała dzisiejszą nazwę.

Studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach są realizowane na dwóch Wydziałach: Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu oraz Wokalno-Instrumentalnym. Działalność artystyczna i naukowa prowadzona jest w ramach dwóch Instytutów, jedenastu katedr oraz dwóch zakładów. Chlubę uczelni przynoszą studenci i absolwenci, którzy uzyskują liczne nagrody na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach muzycznych. Absolwentów katowickiej Akademii Muzycznej odnajdujemy w najlepszych polskich zespołach kameralnych, symfonicznych, teatrach muzycznych, szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni, także w redakcjach muzycznych prasy, radia i telewizji.

11 grudnia 2007 roku otwarto nowy budynek Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej. Swoje miejsce znalazły tu wielofunkcyjna sala koncertowa o zmiennej aranżacji i akustyce, biblioteka z czytelnią, laboratorium dźwięku, sala do zajęć terapeutycznych, pracownia komputerowa, pracownie specjalistyczne, sala do rytmiki, a także atrium z restauracją i podziemny garaż.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest jednym z centralnych punktów na mapie muzycznej Śląska, kształci doskonałych artystów i pedagogów, skupia wiele indywidualności muzycznych, uprawiających działalność kompozytorską, wykonawczą i naukową. Odnosząc się z pietyzmem do historii i otaczając dbałością i troską bogate tradycje tworzone na przestrzeni wieloletniej działalności, rozwija swoje artystyczne posłannictwo i wyznacza dalsze kierunki działania.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook