Książnica Beskidzka

Działalność:

● Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, kaset, płyt, dokumentów elektronicznych itp.)
● Działalność informacyjna ze szczególnym uwzględnieniem regionu
● Działalność kulturalno-edukacyjna, służąca przede wszystkim upowszechnianiu czytelnictwa: konkursy, spotkania autorskie (piwnica literacka), wystawy, lekcje biblioteczne itp.
● Wypożyczanie międzybiblioteczne
● Internet
● Programy cykliczne - Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Beskidy bez granic, Biblioteka Przyjazna Dzieciom, Festiwal 4 Pory Książki - edycja bielska
● Kluby czytelnicze
● Klub Miłośników Filmu
● Książnica bez Barier
● Salonik literacki
● Galeria Książnicy
● Piwnica literacka
● Publikacje KB


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook