Książnica Cieszyńska

image

W okresie powojennym zbiory należące obecnie do Książnicy Cieszyńskiej pozostawały w zapomnieniu, pozbawione należytej opieki. Doprowadziło to do znacznego pogorszenia ich stanu zachowania i spowodowało, że wypadły one z normalnego obiegu naukowego i kulturalnego. Sytuacja ta w sposób naturalny zdeterminowała wybór strategicznych kierunków działania powstałej w 1994 r. Książnicy. Jej zasadniczym celem stała się ochrona i konserwacja posiadanych i nabywanych zbiorów oraz ich pełne, naukowe opracowanie i wprowadzenie na powrót do obiegu naukowego i kulturalnego. Z tym ostatnim zadaniem ściśle związana jest działalność dokumentacyjna, zmierzająca do zbudowania w Książnicy wszechstronnego warsztatu informacyjnego do badań regionalnych i bibliologicznych.

 

Równocześnie, przysposabiając się do roli nowoczesnej, wielofunkcyjnej placówki naukowej, zdolnej do równoprawnego uczestnictwa w krajowej i międzynarodowej wymianie naukowej, Książnica realizuje szereg przedsięwzięć także w sferze kulturalno-oświatowej i naukowej. Prowadzi m.in. działalność bibliograficzną, wydawniczą i ekspozycyjną, uczestniczy w realizacji projektów badawczych oraz w przedsięwzięciach z zakresu edukacji regionalnej. We wszystkich tych sferach współpracuje zarówno z cieszyńskimi ośrodkami naukowymi i kulturalnymi, jak i z placówkami spoza regionu, w tym również zagranicznymi.

powiązane artykuły:


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook