Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Pedagogiczna Biblioteka w Bielsku-Białej jest biblioteką specjalistyczną. Gromadzi zbiory pod kątem potrzeb nauczycieli, pracowników oświaty oraz osób studiujących na kierunkach nauczycielskich. Trzon zbiorów stanowią książki (obecnie jest ich ponad 60 tysięcy). W skład księgozbioru wchodzą prace z zakresu:

● pedagogiki
● psychologii
● socjologii
● publikacje z różnych dyscyplin wiedzy objętych programami nauczania
● dzieła z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
● podręczniki szkolne w wyborze
● publikacje dotyczące regionu bielskiego
● wydawnictwa informacyjne
● literatura piękna (klasyka polska i obca w wyborze)
● wydawnictwa w językach obcych

Oprócz wydawnictw książkowych w zbiorach biblioteki znajduje się około 6 tys. roczników czasopism. Prenumerowanych jest ok. 160 tytułów czasopism, głównie pedagogicznych i psychologicznych. Biblioteka gromadzi również materiały audiowizualane. Są to pomoce do nauczania poszczególnych przedmiotów, zajęć pozalekcyjnych oraz języków obcych. W skład zbiorów wchodzą również audiobooki.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook