Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków

Początki orkiestry sięgają roku 1934, kiedy to bracia Antoni i Karol Szafrankowie założyli Rybnicką Orkiestrę Symfoniczną. Po II wojnie światowej swoją działalność rozpoczęła orkiestra symfoniczna szkoły muzycznej, która składała się z pedagogów, wychowanków i zdolniejszych uczniów. Ze względu na dużą płynność składu orkiestry pod koniec lat 50. bracia Szafrankowie zaczęli czynić starania, aby stworzyć kompletny, etatowy zespół symfoniczny. Tak powstała Filharmonia Rybnickiego Okręgu Węglowego, która działała w latach 1960-1995. W czerwcu 1995 roku zagrała swój ostatni koncert. Za likwidacją orkiestry miały przemawiać względy ekonomiczne. Dzięki staraniom rybnickiego Towarzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków oraz nowych władz miasta reaktywowano filharmonię. Dyrektorem orkiestry został Antoni Smołka. Reaktywowana orkiestra zagrała swój pierwszy koncert 27 listopada 1999 roku w Bazylice św. Antoniego w Rybniku.

Filharmonia wykonuje rocznie kilka koncertów - najczęściej w Rybnickim Centrum Kultury (zwanym Teatrem Ziemi Rybnickiej). Gościnnie koncertuje również w innych miejscach, zwłaszcza w rybnickich kościołach. Okazjonalnie zdarzają się również występy poza Rybnikiem. Raz w roku filharmonia organizuje tzw. koncert szkolny, na którym u boku doświadczonych muzyków występują najzdolniejsi uczniowie rybnickiej Państwowej Szkoły Muzycznej. To celowe nawiązanie do tradycji rybnickiej orkiestry, której historia wyraźnie splata się z historią PSM I i II stopnia w Rybniku.

Filharmonia Rybnicka stara się utrzymać wyraźny związek z miastem i mieszkającymi tutaj muzykami. Zwykle występuje około czterdziestu muzyków. Zespół nie jest stały i zależy od charakteru wykonywanego utworu.


Dni Cecyliańskie

W listopadzie z okazji liturgicznego wspomnienia świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej filharmonia organizuje cykl prezentacji muzyki chóralnej.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook