Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Filharmonia Śląska działa nieprzerwanie od 1945 roku. Na jej estradzie występowali m.in. Eugene Ormandy, Leopold Stokowski, Carlo Zecchi, Gennadij Rożdiestwienskij, Zubin Mehta, David i Igor Ojstrachowie, Artur Rubinstein, Witold Małcużyński, Maurizio Pollini, Mścisław Rostropowicz, Victoria de los Angeles, Krystian Zimerman, Piotr Paleczny, Chikara Immamura. W pierwszych latach artystyczną pieczę nad orkiestrą Filharmonii Śląskiej sprawowali Witold Krzemieński i Stanisław Skrowaczewski, a od 1953 do 1990 roku rolę tę pełnił wychowanek Grzegorza Fitelberga - Karol Stryja. Pod jego kierunkiem Filharmonia zdobyła renomę i podbiła wiele estrad świata. Orkiestra symfoniczna rozrosła się do 100-osobowego składu, ponadto założone zostały: 60-osobowy Chór Mieszany i Śląska Orkiestra Kameralna. Zasługą Karola Stryi jest również powołanie Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, który upamiętnia postać genialnego pedagoga, nestora polskich dyrygentów. Od kilku lat dyrektorem artystycznym Filharmonii Śląskiej jest wybitny kontynuator dzieła Karola Stryi - Mirosław Jacek Błaszczyk. Wszystkie zespoły Filharmonii mają bogaty repertuar, szeroko uwzględniający muzykę współczesną. Sala im. Karola Stryi wielokrotnie była miejscem prawykonań utworów kompozytorów śląskich. Należy też koniecznie dodać, że od początku swych dziejów Filharmonia poświęcała wiele uwagi muzycznej edukacji dzieci i młodzieży.


The Silesian Philharmonic Orchestra has worked without intermissions since 1945. Its stage witnessed performances of famous musician such as Eugene Ormady, Leopold Stokowski, Carlo Zecchi, Genadij Rozdiestwienskij, Zubin Mehta, David and Igor Ojstrach, Artur Rubinstein, Maurizio Pollini, Mścisław Roztropowicz, Victoria de los Angeles, Krystian Zimmermann, Piotr Paleczny, Chikara Immamura. In the first years the Silesian Philharmonic Orchestra was entrusted to the artistic care of Witold Krzemieński and Stanislaw Skrowaczewski. Between 1953 and 1990 Karol Stryja, a student of Grzegorz Fitelberg, was its director and conductor. Under his commandment it gained its prestige and enchanted many concert halls. The orchestra developed into a hundred - musician ensemble, the sixty- singer mixed -choir and the Chamber Orchestra were established at that time as well. Grzegorz Fietelberg International Competition for Conductors was brought to life thanks to Karol Stryja. This festival is a tribute to the genius of marvelous conductor and educator. Nowadays grand Mirosław Jacek Błaszczyk carries on the work of Karol Stryja. All ensembles of the Silesian Philharmonic Orchestra have vast repertoire including contemporary music. Karol Stryja Concert Hall many times was the venue where premieres of music pieces by Silesian composers took place. It is also important to mention that the Philharmonics pay a lot of attention to music education of children and youth.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook