Opera Śląska

Opera Śląska w Bytomiu działa od 1945 r. Gmach został zbudowany w latach 1899 - 1902 i wcześniej stanowił siedzibę Teatru Miejskiego. Opera Śląska przedstawiła łącznie ponad 240 premier (w tym opery, operetki, spektakle baletowe). Trzon repertuaru stanowią pozycje zarówno z wielkiej klasyki, jak i dzieła twórców współczesnych. Od 1979 r. Opera Śląska jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura, adresowanego do młodych śpiewaków. Opera Śląska wielokrotnie gościła za granicą, prezentując swoje spektakle na scenach Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Za nagranie fragmentów Nabucco otrzymała pierwszą w Polsce Złotą Płytę w kategorii muzyki operowej.


The Opera House in Bytom has worked since 1945. The building was built between 1899 and 1902 and previous it was a residence of the Municipal Theatre. Till today the Opera presented 240 premieres (including operas, operettas and ballets). In the centre of the repertoire there are great classical works as well as works of contemporary artists. The Opera House has organized the Adam Didur Nationwide Contest for Opera Vocalists since 1979 addressed to young Polish opera singers. The Opera was on many tours in Europe, the USA and Canada. It received ̶0;The Golden Plate" for recording some parts of „Nabucco” which was the first in Poland in the opera category.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook