Galeria Akademicka ATH

image

Galeria Akademicka ATH powstała w styczniu 2012 r. z inicjatywy JM Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika. Nowa Galeria, z siedzibą w budynku L, na terenie głównego campusu ATH, jest kontynuacją działalności wcześniejszej uczelnianej galerii, Galerii 3-2-0, której kustoszem był Franciszek Dzida, twórca kina amatorskiego.
 
Funkcję kuratora obecnej Galerii Akademickiej pełni prof. ATH dr hab. Ernest Zawada - artysta malarz, performer, od lat związany z bielską ATH. Specjalistą ds. Galerii Akademickiej jest Małgorzata Skrzypek.

Przestrzeń wystawiennicza podzielona jest na dwie części, jedną zamkniętą, przeszkloną z przeznaczeniem na Galerię Mistrzów, a drugą mieszczącą się w otwartej przestrzeni holu. W części reprezentacyjnej galerii eksponowane są prace uznanych polskich i europejskich artystów, natomiast w części otwartej, nazwanej promocyjną, prezentowane są prace młodych plastyków, często uzdolnionych studentów ATH, a także reprezentantów innych środowisk akademickich, kulturalnych i artystycznych.

Galeria rozpoczęła swoją działalność wernisażem wystawy malarstwa prof. Jarosława Modzelewskiego. Następnie swoje prace prezentowali m.in.: prof. Eugeniusz Delekta, prof. Stanisław Rodziński, artyści związani z nurtem malarstwa geometrycznego na wystawie zbiorowej „Symetria i asymetria” oraz Marek Sibinský i Pavel Albert z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie. To właśnie Uniwersytet w Ostrawie jest czeskim partnerem w projektach unijnych, realizowanych przez Galerię.

Ważnym aspektem działalności Galerii Akademickiej ATH jest także edukacja artystyczna. Program edukacyjny realizowany jest poprzez wykłady, spotkania z artystami, pokazy filmów, wydawnictwa i warsztaty artystyczne. Konkurs na recenzję ogłaszany po otwarciu każdej wystawy jest również doskonałą okazją do zapoznania się z wybranymi aspektami sztuki współczesnej.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook