Galeria Bielska BWA

Galeria istnieje od 1975 roku. Prezentuje i promuje sztukę współczesną: indywidualne i zbiorowe wystawy polskich i zagranicznych artystów, wystawy problemowe.

Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Bielska Jesień

Od 1962 roku organizuje (w cyklu biennale) Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Bielska Jesień. Początkowo jego znaczenie było ważne przede wszystkim dla miejscowego środowiska - nie tylko plastycznego. Konkurs umożliwiał kontakt ze współczesnymi trendami w sztuce i z artystami spoza regionu.

Dowolność tematu, techniki i formatu wystawianych prac, wolność dla twórczości - były przez lata chlubą tej konfrontacji, która z czasem przekształciła się w konkurs, stając się jednym z najważniejszych w Polsce przeglądów poświęconych malarstwu współczesnemu. Dzięki stale rosnącym nagrodom i patronatowi Ministerstwa Kultury konkurs uzyskał wysoką renomę wśród malujących artystów.

Każdorazowo organizatorzy kolejnych edycji Bielskiej Jesieni wybierają nowe jury, złożone z artystów plastyków, krytyków sztuki, historyków sztuki. Doświadczenia blisko czterdziestoletniej historii Bielskiej Jesieni zaowocowały znamiennym kompromisem: obok konkursu otwartego dla wszystkich profesjonalnych malarzy, Galeria Bielska BWA proponuje autorską wystawę problemową, trudniejszą tak w odbiorze, jak i w organizacji, ale wnoszącą nowe wartości w dyskusję toczącą się wokół współczesnej kultury. Przygotowanie koncepcji wystawy powierza się kuratorowi i po jej zaakceptowaniu przez grono specjalistów, pozostawia mu się pełną swobodę. Wolność dla sztuki jest więc nadal wartością nadrzędną Bielskiej Jesieni. W 2001 roku wystawa kuratorska odbyła się po raz drugi (pierwsza w roku 1999 pod tytułem Pomiędzy Estetyką a Metafizyką została przygotowana przez Bożenę Czubak, historyka i krytyka sztuki, doświadczoną kuratorkę związaną z Poznaniem i Gdańskiem). W 2001 roku autor koncepcji wystawy, Adam Szymczyk, kurator głośnych wystaw, m.in. w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej i w Zachęcie zaproponował Zawody Malarskie. Wystawa Zawody Malarskie stawia kwestię malarstwa w trzech perspektywach: trwałości malarskiego zawodu, ciągłości sportowej gry o malarstwo - i nieuchronności towarzyszącego jej rozczarowania.

W 1995 roku, organizator - Galeria Bielska BWA - zmienił częstotliwość ogłaszania konkursu: z corocznego w imprezę w cyklu dwuletnim. Nobilitujący jest już sam udział w ekspozycji, a ilość nagród i wyróżnień, które zapewniają organizatorzy pozwala na uhonorowanie jednej trzeciej uczestników. Nagroda główna to Grand Prix. W 1999 roku otrzymał ją Wilhelm Sasnal, w 2001 Rafał Borcz. W kolejnych latach laureatami konkursu byli: ,Grzegorz Wnęk (2003), Karolina Zdunek (2005), Wojciech Kubiak, Lidia Krawczyk (2007), Kamil Kuskowski (2009).

Teoretycznym zapleczem wystawy konkursowej jest sesja naukowa z udziałem krytyków i teoretyków sztuki z całej Polski. Rolę promocyjną i dokumentacyjną pełni także katalog z tekstami o malarstwie, informacjami o artystach oraz reprodukcją jednej pracy każdego uczestnika.


Kolekcja Galerii Bielskiej BWA

Galeria Bielska BWA posiada kolekcję dzieł sztuki liczącą ponad 400 obrazów, grafik, rysunków i tkanin. Prace, gromadzone niemal od początku istnienia galerii, czyli od lat 60., pozyskiwane były z różnych źródeł - głównie z zakupów i darowizn od artystów mających tu swe wystawy oraz spośród prac powstałych na plenerach organizowanych przez galerię.

Najważniejszą dziedziną sztuki, która tworzy główny trzon kolekcji, jest malarstwo. Związane jest to z profilem galerii, która promuje malarstwo. W zbiorach galerii znajduje się kilkanaście obrazów z różnych okresów tego konkursu. Od 1992 roku tradycją stało się kupowanie do zbiorów galerii prac laureatów Grand Prix Bielskiej Jesieni. Dzięki temu kolekcja wzbogaciła się o prace tak znakomitych artystów jak: Andrzej Szewczyk (Pola Elizejskie, 1992), Wilhelm Sasnal (Rower damski; Rower męski, 1999), Wojciech Leder (Bez tytułu, 1997), Rafał Borcz (Bez tytułu, 2001), Karolina Zdunek (dyptyk Wnętrze + Blok, 2005). W ostatnim czasie do kolekcji trafiła praca Wojciecha Kubiaka i Lidii Krawczyk - laureatów Grand Prix Bielskiej Jesieni 2007 (I. i L. z cyklu Genderqueer, 2007).

W 2008 roku, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Znaki czasu”, galeria wzbogaciła się o kolejne prace, które zaistniały podczas Bielskiej Jesieni: Agaty Biskup, Daniela Krysty i Andrzeja Wasilewskiego. Zestaw ten jest miarodajnym przeglądem najciekawszych propozycji polskiego malarstwa współczesnego, tworzonego głównie przez młodych, często rozpoczynających dopiero karierę artystów.

Ważnym elementem kolekcji są prace artystów lokalnych, kupowane i otrzymywane w darze od początku istnienia kolekcji, cały czas uzupełniane. W 2008 r. zakupiono grafiki Jadwigi Smykowskiej z Cieszyna oraz obrazy Tadeusza Króla i Tadeusza Moskały z Bielska-Białej.

Kolejnym cyklem w kolekcji są prace artystów, których wystawy indywidualne goszczą w przestrzeni Galerii Bielskiej BWA. Ze względu na brak środków finansowych galeria zakupiła dotychczas niewiele prac, za to znakomitych artystów polskich m.in. Stanisława Fijałkowskiego, Zdzisława Nitki, Teresy Murak, Pawła Jarodzkiego. W 2008 roku w ramach programu Znaki czasu kolekcja powiększyła się o prace Urszuli Broll, Andrzeja Urbanowicza i Bożeny Grzyb-Jarodzkiej. W 2008 r. udało się uzyskać dwa obrazy w darze od artystek realizujących tu swoje wystawy: Karoliny Zdunek i Joanny Stańko.

Odrębną dziedziną sztuki, którą galeria kolekcjonuje, jest fotografia, co łączy się z promowaniem tego medium poprzez liczne wystawy, a także organizowany tu Foto Art Festival, jeden z najważniejszych w Polsce przeglądów współczesnej fotografii światowej. Dotychczas zaczyn tej kolekcji tworzą prace Pawła Kwieka, Natalii LL, Bogdana Konopki, Barbary Konopki, Małgorzaty Markiewicz, Violi Kuś oraz Jindřicha Štreita z Czech.

Galeria prowadzi działalność edukacyjną (spotkania z artystami, wykłady, warsztaty). Organizuje koncerty jazzowe. Wydaje katalogi, druki ulotne. Prowadzi dokumentację i informację artystyczną.

 

Nazwy galerii:

  • 1960–1972 – Pawilon Plastyków
  • 1973–1975 – Pawilon Wystawowy – Filia BWA w Katowicach
  • 1975–1994 – Biuro Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej
  • od 1994 Galeria Bielska BWA


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook