Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach

Muzeum Archidiecezjalne podlegając jurysdykcji biskupa diecezjalnego kontynuuje tradycję skarbców kościelnych. Prowadząc działalność dydaktyczną jest narzędziem ewangelizacji. Przechowuje się tu dokumenty prawdy historycznej i dziedzictwa wiary lokalnego Kościoła i ziemi śląskiej. Z regularną częstotliwością realizuje program wystaw historycznych i promocję współczesnej plastyki. Muzeum uczestniczy także w pracach konserwatorskich na terenie Diecezji.

Utworzenie w roku 1975 Muzeum Diecezjalnego w Katowicach zapisane jest w uchwałach I Synodu Diecezji Katowickiej. Zwołano go w 50 rocznicę ustanowienia Diecezji. Jednym z postulatów tego Synodu było zwrócenie uwagi na religijną tradycję Górnego Śląska. Domagano się wtedy zwrotu depozytu na który składały się dobra kultury religijnej, przekazanego przed wojną przez Kurię Diecezjalną Muzeum Śląskiemu. Idea powstania Muzeum Diecezjalnego w Katowicach, jako odrębnej placówki pojawiła się u zarania nowo powstałej diecezji. Ks. Teofil Bromboszcz przedstawiając na łamach „Gościa Niedzielnego” program budowy katedry katowickiej informował społeczeństwo katolickie, że jedną z instytucji, które znajdą miejsce w kompleksie zabudowań przykatedralnych będzie muzeum diecezjalne.

W ramach Muzeum Archidiecezjalnego działa Muzeum Sztuki Religijnej. Najbardziej zwarty zespół o dużej wartości historycznej stanowi w zbiorach muzeum gotycka sztuka cechowa. Powiększona z czasem o nowe zabytki reprezentuje kolekcję malarstwa tablicowego, rzeźby i rzemiosła artystycznego. O unikalności tej kolekcji świadczy zespół rzeźb związanych z kręgiem „Madonn na lwie / Madonna z Dzieciątkiem” z Miasteczka Śl. (1380), „Zmartwychwstały” z Leszczyn (1390), „Święta Anna Samotrzeć” z Knurowa (1410), a także takie obiekty jak: Piękna Madonna z Knurowa (1410), rzadkiej urody średniowieczny prymityw - obraz tablicowy przedstawiający świętą rozmowę ze św. Mikołajem z Wilczy (1450), Ogród Mistyczny z Bzia Zameckiego (1450), kwatera witrażowa Ukrzyżowania z Miedźnej z (ok. 1440) posiadająca nie tylko pierwotne szkła, ale i listwy ołowiane, co należy do wielkiej rzadkości.

Wystawy stałe:
Gotycka sztuka sakralna Górnego Śląska
Sztuka sakralna Górnego Śląska od XVI-XVIII w.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook