Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie gromadzi zabytki drewnianej architektury wiejskiej od końca XVIII do początków XX wieku z części Górnego Śląska, Beskidu Śląskiego, okolic Pszczyny, Rybnika, Lublińca oraz Zagłębia. Na powierzchni 22 ha usytuowano 73 obiekty dużej i małej architektury, m.in. zagrody chłopskie (budynki mieszkalne wyposażone są w meble, sprzęty codziennego użytku i narzędzia pracy), budynki gospodarcze, obiekty sakralne - kościół, kapliczki, a także karczmy, garbarnie, kuźnie, młyny. Ekspozycję zamyka grupa spichlerzy dworskich. W placówce odbywają się lekcje muzealne, konkursy dla szkół, szkolenia nauczycieli oraz imprezy folklorystyczne.


The Upper-Silesian Ethnographic Park in Chorzów collects monuments of rural wooden architecture dated between 18th and 20th century from some parts of the Upper Silesia, the Silesian Beskidy and places around Pszczyna, Rybnik, Lubliniec and Zagłębie. On the area of 22 hectares there are 73 items of big and small architecture such as peasants' farmhouses (furnished houses showing every day objects and tools) farm buildings ( barns, sheds) sacral buildings - churches and wayside shrines and also buildings such as inns, smithies, tanneries and windmills. The whole exposition closes a group of manor granaries. The park organizes lessons at the museum, competitions for schools, workshops for teachers and folklore events.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook