Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu powołano w 1945 roku. Przejęło ono zbiór przedwojennego Muzeum Śląskiego w Katowicach raz fragmenty zbiorów Oberschlesisches Landesmuseum w Bytomiu. Przez 50 lat powiększano zbiory, obecnie liczą one 349 tysięcy eksponatów. Placówka realizuje programy: naukowy, wystawienniczy, edukacyjny i wydawniczy. Program wystawienniczy obejmuje ekspozycje stałe Galerii Malarstwa Polskiego, archeologiczną, etnograficzną, przyrodniczą oraz około tysiąca wystaw czasowych.

The Upper-Silesian Museum in Bytom was founded in 1945. It incorporated the collection from the pre-war Silesian Museum in Katowice and some pieces of the collection from the Oberschlesisches Landesmuseum in Bytom. For fifty years the collection has been enlarged and now it has 349,000 of exhibits. The institution realizes scientific, educational, publishing and exhibition programme. The exhibitions include permanent presentations of the Polish Painters' Gallery, the archaeology exhibition, the ethnography exhibition, the nature exhibition and about a thousand of temporary exhibitions.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook