Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Stałe ekspozycje

Ekspozycja stała na zamku bielskim obejmuje szereg pomieszczeń na pierwszym piętrze. Dojście do niej prowadzi przez XIX-wieczny westybul, odrestaurowany w 2001 roku. W zachodnim skrzydle budowli znajdują się pokój myśliwski oraz zbrojownia. Pierwsze sale skrzydła południowego prezentują sztukę polską i europejską od XIV do XVII wieku. Sąsiaduje z nimi rokokowa sala koncertowa oraz pokój biedermeierowski. Ozdobą ekspozycji są zabytkowe piece z XVIII i XIX wieku.

Skrzydło wschodnie zamku, oddane do użytku po remoncie kapitalnym w 1998 roku, zajmuje galeria malarstwa. Prezentowane jest tu XIX-wieczne malarstwo realistyczne i akademickie, malarstwo z okresu Młodej Polski, prace artystów związanych z Bielskiem-Białą w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz w latach po II wojnie światowej. Pomieszczenia skrzydła północnego mieszczą część ekspozycji poświęconej etnografii, dziejom miasta i zamku oraz tradycjom rzemieślniczym Bielska i Białej. Na korytarzu od strony dziedzińca zgromadzono kolekcję grafiki artystów z początków XX wieku oraz liczne portrety przedstawiające mieszkańców Bielska i Białej w XIX i XX wieku.

● Wystawa archeologiczno-historyczna
● Wystawa sztuki polskiej i europejskiej XIV-XVII wieku
● Galeria malarstwa XIX i XX wieku
● Zbrojownia i pokój myśliwski
● Salon muzyczny
● Wystawa etnograficzna
● Wnętrza z prezentacją pamiątek po Rodzinie Sułkowskich
● Sala z rycerzem - Lapidarium

Na parterze zamku znajdują się ponadto trzy sale, w których odbywają się wystawy czasowe muzeum oraz Galeria Zamkowa - dodatkowa przestrzeń wystawiennicza będąca jednocześnie kawiarnią i komercyjną galerią. Ta proponuje sztukę współczesną z dziedziny malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, rzeźby, tkactwa, ceramiki artystycznej i biżuterii. W swej ofercie posiada prace znanych polskich artystów, jak i prace młodych twórców.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook