Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie - Oddział Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Stała ekspozycja literacka obejmuje trzy sale. Pierwsza prezentuje ogólne informacje o pisarzu: portrety pisarza i jego rodziny, fotografie rodzinne, korespondencje, wycinki prasowe, notatki, maszynopisy, afisze, pamiątki ze spotkań z czytelnikami, muzealia związane z pracą nauczycielską i służbą wojskową. Osobny dział ukazuje Morcinka jako miłośnika zwierząt. W drugiej sali odtworzony został gabinet pisarza wyposażony w autentyczne meble i przedmioty osobiste, trzecia natomiast ukazuje związki Morcinka ze Śląskiem i górnictwem. Prezentowane są kolejne wydania i tłumaczenia jego książek, zdjęcia okolic Śląska, wycinki prasowe oraz listy dzieci do pisarza.

Muzeum posiada również księgozbiór Morcinka oraz duży zbiór różnorodnych archiwaliów: fotografii, korespondencji, dokumentów.

Przy muzeum działa Towarzystwo im. Gustawa Morcinka, zajmujące się m.in. organizacją sesji naukowych, obchodów rocznic, konkursów. Samo muzeum organizuje lekcje muzealne oraz projekcje filmów o pisarzu.


Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie jest oddziałem Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook