Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej

Uchwałą Rady Miasta powołano Muzeum do życia w grudniu 1990 roku. Z tą chwilą radni zdecydowali, aby utworzyć na terenie Rudy Śląskiej placówkę gromadzącą, katalogującą i chroniącą zabytki kultury materialnej zgodnie ze standardami obowiązującymi w muzealnictwie. Powołano stały zespół pracowników do organizacji poszczególnych działów i opracowywania zbiorów.

Muzeum przejęło zbiory gromadzone od 1976 roku w Miejskiej Izbie Regionalnej przez członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta Rudy Śląskiej. Zbiór ten jest powiększany dzięki darczyńcom oraz zakupom ze środków pochodzących z budżetu miejskiego. Obecnie Muzeum nosi imię jednego z organizatorów Izby Regionalnej - Maksymiliana Chroboka. Mieści się w Rudzie Śląskiej w części budynku zbudowanego na początku XX wieku jako siedziba szkoły dokształcającej i gospodarstwa domowego, a potem wykorzystywanego jako ratusz gminy Ruda.

 

Pracownicy Muzeum systematycznie gromadzą przedmioty dokumentujące historię oraz kulturę Rudy Śląskiej i jej mieszkańców. Pozyskane muzealia dokumentują w różnej formie dzieje: Bielszowic, Bykowiny, Chebzia, Czarnego Lasu, Goduli, Halemby, Kochłowic, Nowego Bytomia, Orzegowa, Rudy, Wirka, Nowej Wsi.

W kolekcji znajdują się pisma urzędowe, dokumenty stowarzyszeń, instytucji i osób prywatnych, korespondencja, mapy, afisze, dyplomy, pocztówki, książki, zdjęcia. Oprócz archiwaliów placówka posiada sztandary, porcelanę, zegary, medale i meble.

 

Muzeum zgromadziło również zbiory etnograficzne, w tym stroje, narzędzia, przedmioty codziennego użytku. Stale uzupełnia kolekcję prac plastycznych artystów zaliczanych do kręgu twórców nieprofesjonalnych. W zbiorach posiada również obrazy, grafikę i rzeźbę zawodowych artystów plastyków, związanych z Rudą Śląską.

Zbiory instytucji nie ograniczają się wyłącznie do obszaru zamkniętego w granicach Rudy Śląskiej - muzeum prezentuje także zabytki odzwierciedlające dzieje całego regionu Górnego Śląska z okresu panowania zarówno niemieckiej, jak i polskiej administracji.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook