Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej

Siedziba Muzeum Miejskiego „Sztygarka” została wybudowana w latach 1839–1842 z inicjatywy zarządu Banku Polskiego w Warszawie. Projektantem budynku był architekt pochodzenia włoskiego Franciszek Maria Lancii. W gmachu urzędował Zarząd Zachodniego Okręgu Górniczego. Od 1889 roku w budynku mieściła się Szkoła Górnicza i Hutnicza zwana potocznie „Sztygarką”. W niej gromadzono pierwsze zbiory geologiczne, na bazie których stworzono muzeum szkolne. Podobnie jednak jak i szkoła działało ono z przerwami spowodowanymi I i II wojną światową. W styczniu 1986 roku zostało reaktywowane pod nazwą Muzeum Geologiczne i Historii „Sztygarki” Zespołu Szkół Zawodowych Wspólnoty Węgla Kamiennego im. S. Staszica. W swoich tradycjach nawiązywało do Muzeum Geologicznego im. Zygmunta Glogera, które powołano do życia w 1912 roku z inicjatywy ówczesnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Zagłębiu Dąbrowskim. Muzeum pełniło funkcję ośrodka muzealno-dydaktycznego szkoły. Było zlokalizowane w jej I Pawilonie, czyli w miejscu, gdzie obecnie ma siedzibę Muzeum Miejskie „Sztygarka”, powołane do życia pod taką nazwą mocą Uchwały Rady Miejskiej z 19 listopada 1997 roku. Muzeum Miejskie „Sztygarka” ma za zadanie ochronę dziedzictwa kulturowego Dąbrowy Górniczej.

 

Kopalnia Ćwiczebna

Zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części obszaru górniczego dawnej kopalni węgla „Paryż” w Dąbrowie Górniczej, w sąsiedztwie ulic Górniczej i Legionów Polskich. W jej pobliżu, na łagodnym stoku nachylonym w kierunku północno-wschodnim, znajduje się niewielki skwer z pomnikiem Stanisława Staszica. Ponadto, w okolicy Kopalni usytuowany jest kościół pw. św. Barbary oraz zabudowania Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica oraz Muzeum Miejskiego „Sztygarka”.

 

Kopalnia Ćwiczebna udostępnia dwa pokłady węgła kamiennego (o numeracji górniczej 401 i 402). W wyrobiskach zaprezentowane są maszyny i urządzenia służące do urobku i transportu węgla, takie jak kombajn węglowy, przenośniki, wozy kopalniane. 

 

Zakup biletów w siedzibie Muzeum. W celu zapewnienia sobie możliwości zwiedzenia Kopalni Ćwiczebnej w wybranym terminie, konieczne jest wcześniejsze dokonanie rezerwacji oraz odbiór zamówionych biletów w kasie muzeum na 15 minut przed planowanym wejściem do obiektu.

 

Muzeum przygotowało ofertę edukacyjna dla szkół (zobacz >>>), prowadzi bibliotekę, która gromadzi i udostępnia literaturę z dziedzin reprezentowanych w Muzeum (zobacz >>>) oraz punkt informacji turystycznej. Od 2008 roku w czerwcu placówka organizuje cyklicznie Festyn Muzealny w Dąbrowie Górniczej. „Sztygarka″ prowadzi działalność wydawniczą, trwają prace m.in. nad „Monografią Dąbrowy Górniczej″. Prowadzi następujące działy: archeologii, etnograficzno-podróżniczy, historii, marketingu i edukacji oraz przyrody i techniki.

 

 

wystawy stałe:

„Historia, co węglem i srebrem pisana, czyli o przemyśle w Zagłębiu Dąbrowskim”

„Las karboński – przeszłość zapisana w węglu”

„Mamuty władcy plejstoceńskiej tundry”

„Jura Krakowsko-Częstochowska – osobliwości flory i fauny”

„Sole i minerały świata”

„Jak żył rolnik i górnik na ziemi zagłębiowskiej”

Sala Indyjska


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook